ČLÁNOK
Strata ŽSR narástla na 9,315 mld. Sk
3. marca 1999

Oproti plánovanému výsledku je tak strata vyššia o 5,553 mld. Sk. Príčinou nepriaznivého hospodárskeho výsledku bola predovšetkým nekrytá strata v osobnej doprave a strata z finančných operácií. Agentúru SITA o tom informoval hovorca železníc Miloš Čikovský.

Celkový objem nákladov bol oproti plánu prekročený o 4,585 mld. Sk, plnenie výnosov bolo nižšie o 0,967 mld. Sk. Nekrytá strata z osobnej dopravy dosiahla 5,355 mld. Sk pri celkových nákladoch 9,624 mld. Sk. Tržby z osobnej dopravy predstavovali 2,059 mld. Sk, úhrada zo štátneho rozpočtu bola vo výške 2,210 mld. Sk. Vo vyhodnotení zmluvy za rok 1998 medzi ŽSR a štátom boli vyčíslené ekonomicky oprávnené náklady v objeme 7,735 mld. Sk. Z prevádzky osobnej dopravy tak vznikla neuhradená strata vo výške 3,466 mld. Sk. Strata z finančných operácií vo výške 2,857 mld. Sk, čo je takmer 31 % celkovej straty bola dôsledkom zadlženosti ŽSR.

Poradný zbor generálneho riaditeľa ŽSR a Správna rada ŽSR vzali na vedomie informáciu o predbežnom hospodárskom výsledku a zaoberali sa aj návrhom opatrení na riešenie krízovej situácie železníc. Generálny riaditeľ Andrej Egyed nariadil vytvoriť komisie v oblastiach prevádzkovej, obchodno-prepravnej a riadiacej. V opatreniach sa ráta s formou priamych úhrad za prepravné v hlavných pokladniciach železničných staníc, ako aj s racionalizačnými zásahmi do grafikonu vlakovej dopravy. V oblasti správnej a prevádzkovej réžie sa budú redukovať napríklad služobné cesty, jazdy osobnými autami, telekomunikačné náklady a spotreba kancelárskeho materiálu. Prehodnotia sa tiež všetky zmluvné vzťahy s dodávateľskými organizáciami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS