ČLÁNOK
Strata Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dosiahla koncom augusta 3,9 mld. Sk.
24. októbra 1997

Na stredajšom zasadnutí Rady pre hospodársky rozvoj SR o tom informoval generály riaditeľ ŽSR Michal Lazar. Železnice podľa neho zaznamenali od roku 1989 značný pokles výkonov zo 128 mil. ton prepraveného tovaru na 58 mil. ton v minulom roku. Podnikateľský plán na rok 1997 predpokladal v nákladnej preprave dosiahnúť objem prepravy na úrovni 59 mil. ton, v osobnej preprave zabezpečiť dopravný výkon podľa predpísanej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na rok 1997. Zadlženosť ŽSR v pomere k majetku spoločnosti (59 mld. Sk) predstavuje 10 až 12%, čo je podľa M. Lazara relatívne nízka hodnota. Strata z osobnej dopravy sa uhrádza zo zisku z nákladnej dopravy. „Vzhľadom na útlm výkonov presahujú kapacity ŽSR ich súčasné potreby. Už niekoľko rokov pretrváva nedostatok zdrojov na obnovu. Následkom toho trpí plynulosť, kvalita a rozsah služieb,“ povedal M. Lazar. Zároveň sa vyslovil za nevyhnutnosť podpory vlády pri udržiavaní a budovaní tých úsekov tratí, ktorými budú prechádzať medzinárodné železničné koridory. Podstata vysokej straty ŽSR spočíva podľa ich predstaviteľov v nedostatku zdrojov potrebných na zabezpečenie úloh z Programu transformácie a rozvoja železničnej dopravy do roku 2 000 a následne nato nutnosťou financovať modernizáciu železničnej infraštruktúry z vlastných zdrojov. Tieto prostriedky potom začali chýbať v prevádzke. Hospodárenie v minulom roku dosiahlo stratu 495 mil. Sk. Najviac sa na tomto výsledku podieľala strata z finančných operácií, ktorá predstavovala 714 mil. Sk, čo je 145-krát viac ako v roku 1995.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS