ČLÁNOK
Strata VÚB sa v minulosti podľa Schmögnerovej zakrývala
3. mája 1999

Po iné roky sa však táto strata zakrývala. Pri vykazovaní hospodárskeho výsledku je treba rozlišovať domácu a zahraničnú metodiku. Zahraničná metodika je presnejšia, čím sa zvyšuje strata VÚB. Pre novinárov tak na zverejnené hospodárske výsledky VÚB reagovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.
Vo VÚB sa podľa nej už začal realizovať projekt reštrukturalizácie, ktorý sa však zatiaľ nepodarilo v dostatočnej miere prepojiť s vládnym projektom. Jednou z možností ozdravenia VÚB je podľa jej slov aj prevod zlých úverov na Konsolidačnú banku, š.p.ú., Bratislava, ktoré budú pravdepodobne kryté emisiou štátnych cenných papierov. Upozornila pritom aj na ďalšie opatrenia, ako využitie rezervných fondov banky, či prípadnú pomoc vlády.
Národná banka Slovenska nevytvárala podľa ministerky financií rezervné fondy v súvislosti s problémami VÚB, ale v súvislosti s problémami Konsolidačnej banky a Investičnej a rozvojovej banky. Uvedené procesy sú však podľa nej výrazne prepojené. B. Schmögnerová nepredpokladá, že VÚB uzatvorí tento rok so ziskom. „Asi nikde na svete sa nedá ozdraviť banku za tak krátky čas. Dôležité bude, že sa čiastočne znížia zlé úvery, zlepší sa štruktúra úverového portfólia a kapitálová primeranosť. Našim cieľom je dobre pripraviť túto banku na privatizáciu,“ zdôraznila.
VÚB vykázala za rok 1998 čistý zisk 1,79 mil. Sk podľa slovenských účtovných štandardov. V masovokomunikačných prostriedkoch sa však objavili informácie o strate za minulý rok vo výške 4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS