ČLÁNOK
Strata VSŽ na akciu predstavuje za minulý rok 672,3 Sk
4. mája 1999

Napriek očakávanej strate 5 mld. Sk vykázali VSŽ, a.s., Košice za uplynulý rok záporný nekonsolidovaný hospodársky výsledok 11,059 mld. Sk. V roku 1997 hospodárila spoločnosť ešte so ziskom 595,091 mil. Sk. Pri základnom imaní 16,449 mld. Sk predstavuje strata na akciu 672,30 Sk, v predchádzajúcom roku dosiahol zisk na akciu 36,18 Sk.

Tržby za predaj tovaru klesli o vyše 4,3 mld. Sk na 53,784 mld. Sk, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosahujú 4,063 mld. Sk (rast o necelé 4 %). Prevádzkový hospodársky výsledok sa zo zisku 2,656 mld. Sk v roku 1997 zmenil na minuloročnú stratu 3,652 mld. Sk. Jej výšku ešte zvýraznil negatívny hospodársky výsledok z finančných operácií v objeme 6,849 mld. Sk, rok predtým to bolo 1,590 mld. Sk.

VSŽ eviduje aktíva vo výške 53,189 mld. Sk, čo zodpovedá medziročnému poklesu o 12,4 %. O viac ako pätinu sa znížili obežné aktíva na 24,378 mld. Sk. Dlhodobé pohľadávky dosahujú 14,191 mld. Sk, krátkodobé 8,466 mld. Sk. V oblasti pasív o 28,6 % kleslo vlastné imanie na 24,367 mld. Sk. Cudzie zdroje mierne vzrástli na 27,298 mld. Sk, dlhodobé záväzky sú v objeme 824,041 mil. Sk, krátkodobé záväzky 9,74 mld. Sk a bankové úvery a výpomoci 12,65 mld. Sk. Dlhodobé bankové úvery predstavujú 10,386 mld. Sk, bežné 2,084 mld. Sk. Celková zadlženosť vzrástla zo 42 % v roku 1997 na minuloročných 51 %, úverová zaťaženosť sa zvýšila z 35 % na 52 %.

Finančné ťažkosti spoločnosti sa prejavili v októbri minulého roka, keď VSŽ neboli schopne splatiť syndikovaný úver vo výške 35 mil. USD. Celkový dlh VSŽ voči finančným inštitúciám predstavuje zhruba 500 mil. USD, záväzky firmy po lehote splatnosti dosahujú podľa nedávnych vyjadrení prezidenta VSŽ Gabriela Eichlera 7 mld. Sk. Spoločnosť zároveň eviduje pohľadávky po lehote splatnosti v hodnote 9 mld. Sk. Železiarne uvažujú o predaji približne 100 svojich dcérskych spoločností, vrátane možného predaja maďarskej železiarne DAM Diósgyőr. Po predaji nadbytočných firiem a aktív by sa zvyšných 30 spoločností, ktorých predmet činnosti súvisí s hutníctvom, malo centralizovať a konsolidovať do jednej spoločnosti.

V najbližšom období by mala byť skupinou veriteľov VSŽ Košice podpísaná nová stabilizačná dohoda. Tá by už mala zohľadniť aj postavenie štátu ako najvýznamnejšieho veriteľa VSŽ s pohľadávkou v hodnote 2,5 mld. Sk. V súvislosti s konsolidáciou firmy sa hovorí o vstupe silného zahraničného investora do košických hút. Zástupcovia americkej U.S. Steel na spoločnom stretnutí s podpredsedom vlády SR pre ekonomiku Ivanom Miklošom v USA opätovne potvrdili záujem firmy kapitálovo vstúpiť do VSŽ. I. Mikloš predpokladá vyjasnenie situácie v priebehu najbližších týždňov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS