ČLÁNOK
Strata Slovenskej poisťovne bola ku koncu septembra 1,2 mld. Sk
27. novembra 2002

Slovenská poisťovňa, a.s. (SP) vykázala za tri štvrťroky stratu 1,2 mld. Sk. Dôvodom stratového hospodárenia je najmä zaúčtovanie záporného oceňovacieho rozdielu vo výške 1,760 mld. Sk pri predaji akcií bývalej Investičnej a rozvojovej banky. SP očakáva výsledok celoročného hospodárenia v červených číslach, čo je však v súlade s obchodným plánom banky. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SP Lucia Bombošová.

SP dosiahla ku koncu septembra predpísané poistné vo výške 10,375 mld. Sk, z toho v životnom poistení 3,364 mld. Sk a v neživotnom poistení 7,010 mld. Sk. Obchodná produkcia poisťovne predstavovala za deväť mesiacov 5,403 mld. Sk, z toho v segmente životného poistenia 877 mil. Sk a zvyšných 4,526 mld. Sk v neživotnom poistení. SP evidovala k ultimu septembra rezervy v objeme 26,678 mld. Sk.

Allianz AG, ktorý je majoritným akcionárom poisťovne, vyhlásil 13. novembra ponuku na prevzatie akcií SP znejúcich na meno s nominálnou hodnotou tisíc korún. Cena za jednu akciu predstavuje 2 178 Sk a ponuka trvá do 17. decembra. Po prvom týždni od zverejnenia ponuky stúpol podiel Allianzu AG na základnom imaní SP z 92,55 % na 92,58 %.

Už pár dní pred koncom platnosti ponuky na prevzatie, 13. decembra, by mali akcionári SP schváliť fúziu spoločnosti so slovenskou dcérou Allianz AG – Allianz poisťovňou. Súčasne by mali rozhodnúť o zvýšení základného imania SP takmer o 1,739 mld. Sk zo súčasných 4,130 mld. Sk.

Tender na predaj 66,79-percentného v podielu štátu v SP vyhlásili v júni minulého roku a víťazom sa stal nemecký poisťovací dom Allianz AG. Podpis kúpnopredajnej zmluvy sa uskutočnil začiatkom februára. Konečná cena za predaj štátneho podielu v SP bola o necelé 3 mil. eur nižšia ako predbežná cena, ktorá bola 144,925 mil. eur. Allianz získala aj 24,27 % akcií SP z portfólia Penta Group. Úrad pre finančný trh (ÚFT) vydal predbežný súhlas so zlúčením SP a Allianzu už 3. júla. Rozhodnutie úradu neobsahuje žiadne podmienky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS