ČLÁNOK
Strata IRB v minulých rokoch takmer 7,8 mld. Sk
22. júna 2001

Investičná a rozvojová banka (IRB), a.s. Bratislava je bankou s najväčšou stratou za minulé roky. Vyplýva to z hospodárskych výsledkov banky za minulý rok, ktoré ako inzerát zverejnila IRB vo včerajšom vydaní Hospodárskych novín.

Základné imanie IRB bolo ku koncu minulého roku 8,7 mld. Sk a hospodársky výsledok minulých rokov je mínus 7,756 mld. Sk. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia je 23,9 mil. Sk. Zníženie základného imania súdne napadla spoločnosť Penta Group a preto nemohlo byť zapísané do Obchodného registra.

Na otázku o tom, prečo sa neznížilo základné imanie IRB hovorca ministerstva financií včera povedal, že tlačová konferencia sa nevenuje tejto otázke. Štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič povedal, že memorandum, ktoré MF podpísalo s spoločnosťou Penta Group sa týka Slovenskej poisťovne.

„V rámci tohto memoranda sa iba v jednom bude zaväzujú, že stiahnu žaloby v prípade Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava a Investičnej a rozvojovej banky, a.s. Bratislava, čo sa už udialo,“ povedal Vaškovič a dodal, že odpoveď na túto otázku „je mimo rámca tejto tlačovky.“

Kvôli vysporiadaniu straty v IRB Ministerstvo financií SR zvýšilo v roku 1999 kapitál tejto banky. Preto, aby obišlo zákon o cenných papieroch v ustanoveniach o verejnom prísľube nové akcie upísalo ako verejne neobchodované. Podľa zákona o cenných papieroch je možné nadobúdať viac ako 30 percent účastín jednej akciovej spoločnosti len na základe verejnej výzvy. Znamená to, že ten kto chce získať kontrolu nad spoločnosťou, môže to urobiť len odkúpením akcií od ostatných akcionárov. Následne na to sa rozhodlo, že stratu z minulých rokov vysporiada znížením základného imania. Verejne neobchodované akcie upísalo Ministerstvo financií SR v Slovenskej poisťovni, a.s. Bratislava a Všeobecnej úverovej banke, a.s. Bratislava.

Valné zhromaždenia, ktoré rozhodli o zvýšení a znížení kapitálu IRB pripravil manažment banky, ktoré viedol bývalý prezident banky Adam Celušák. Kvôli chybám na nich bolo možné právne spochybniť kroky, ktoré sa na nich odsúhlasili. Vtedajšie vedenie banky vynaložilo všetko úsilie na to, aby sa tieto informácie neobjavili v periodickej tlači. Ministerstvo financií SR je najväčším vlastníkom akcií IRB a má najväčší vplyv na skladbu predstavenstva a dozornej rady banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS