ČLÁNOK
Strata IRB sa znižuje, na konci polroka bola 147 mil. Sk
3. augusta 2000

Investičná a rozvojová banka, a.s. (IRB) vykázala k prvému polroku stratu v plánovanej výške 147 mil. Sk. Uvedený hospodársky výsledok tak pokračuje v trende znižovania stratového hospodárenia. V apríli totiž strata banky dosahovala 227 mil. Sk a v máji 195 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca IRB Otakar Kořínek. Podľa jeho slov by mala banka postupne znižovať stratu a ku koncu roka vykázať zisk vo výške približne 52 mil. Sk.

Bilančná suma banky oproti koncu predchádzajúceho roka narástla o 1,4 mld. Sk na 30,5 mld. Sk. Podiel klasifikovaných úverov na aktívach sa počas prvého polroka znížil z 19,02 % na 17,67 %. Objem nových úverov dosiahol takmer 400 mil. Sk. Obchodovateľné cenné papiere sa na aktívach podieľali 6,9 percentami, pričom od začiatku roka ich objem vzrástol 2,2-násobne. Potenciálne straty z úverov a cenných papierov sú plne kryté rezervnými prostriedkami. IRB postúpila do konca júna klasifikované úvery v objeme 120 mil. Sk a odpísala približne 20 mil. Sk. Podľa slov O. Kořínka banka v druhom polroku pristúpi k ďalšiemu razantnejšiemu odpisu nedobytných pohľadávok, prípadne očakáva ich čiastočné uspokojenie z dôvodu ukončenia konkurzov niektorých bankových klientov.

Primárne vklady IRB vzrástli v prvom polroku o 1,7 mld. Sk, ich podiel na bilančnej sume tak tvorí 5,7 %. Súčasne znížila svoju závislosť na sekundárnych zdrojoch od komerčných bánk, čo bolo jedným z faktorov, ktoré vplývali na zníženie nákladov. Povinné minimálne rezervy plní banka trvale na 100 %. Kapitálová primeranosť banky predstavuje k ultimu polroka 11,17 %.

IRB je v súčasnosti v privatizačnom procese. Short list investorov zaujímajúcich sa o jej kúpu zverení rezortné ministerstvo začiatkom septembra a víťaza pravdepodobne vyhlási do októbra. V súvislosti s privatizáciou sa v banke skončil externý audit firmy Ernst & Young za roky 1995 až 1999. Štát vlastní v banke prostredníctvom Ministerstva financií SR 65,52 %, Slovenskej poisťovne, a.s. 22,99 % a Fondu národného majetku 4,04 % základného imania. IRB bola do 17. decembra 1999 v nútenej správe. Zrušeniu dvojročnej nútenej správy, ktoré oznámila Národná banka Slovenska, predchádzalo splatenie refinančného úveru centrálnej banke. Odvtedy sa banka začlenila takmer do všetkých aktivít v rámci bankového sektora a začala napĺňať novú stratégiu rozvoja na roky 2000 až 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 2. 2021

USD 1,212 0,010
CZK 26,195 0,085
GBP 0,871 0,006
HUF 361,430 1,250
CAD 1,533 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS