ČLÁNOK
Strata Devín banky za minulý rok zrejme viac ako 1 mld. Sk
27. marca 2001

Strata Devín banky, a.s. (DB) za minulý rok pravdepodobne prekročí hodnotu 1 mld. Sk. Po pripravovanom zvýšení jej základného imania o 3 mld. Sk na 4 mld. Sk a zohľadnení očakávanej straty by mal vlastný kapitál banky predstavovať približne 2,5 mld. Sk. Na utorkovom stretnutí s novinármi to uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ banky Pavel Rusnák. Podľa jeho slov banka plánuje po konzultáciách s audítorskou spoločnosťou Deloitte&Touche dotvoriť za minulý rok opravné položky a rezervy v celkovom objeme 800 až 900 mil. Sk, čo by malo dostatočne pokryť možné riziká.

Podľa stanoviska audítora nie je potrebné, aby banka vytvárala opravné položky na spornú pohľadávku voči Ministerstvu financií SR, ktorá súvisí s nevyplatenými províziami zo strany rezortu za deblokácie uskutočnené v minulosti. Istina tejto pohľadávky predstavuje 1,9 mld. Sk, po prirátaní úrokov sa vyšplhala na súčasných 2,7 mld. Sk. Potreba vytvorenia opravných položiek súvisí podľa Rusnáka najmä s minuloročnou krízou v banke, ktorá spôsobila aj neochotu jej klientov zo špekulačných dôvodov splácať v riadnych termínoch svoje úvery. Rusnák však skonštatoval, že situácia sa už stabilizovala, preto by sa mali vytvorené opravné položky v priebehu tohto roka aj rozpustiť.

K stabilizácii banky by mal prispieť aj vstup zahraničného investora japonského pôvodu formou spomínaného navýšenia základného imania. O ďalšom postupe bude v najbližších dňoch rokovať generálny riaditeľ DB priamo v Japonsku. Japonský záujemca zatiaľ nepodal Národnej banke Slovenska žiadosť o povolenie vstupu do banky. Dôvodom bola podľa Rusnáka lehota, počas ktorej mali možnosť svoje predkupné právo na nové akcie banky využiť jej pôvodní akcionári, a ktorá sa skončí práve v utorok 27. marca. Podľa pôvodných predpokladov vedenia banky tak súčasní akcionári zatiaľ neurobili a tak je pravdepodobné, že majoritu v banke nakoniec získajú Japonci. Podľa vedenia banky by sa mal proces vstupu investora zavŕšiť do konca tohto polroka.

Ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a generálny riaditeľ Devín banky (DB), a.s. Pavel Rusnák v pondelok podpísali dodatok k minuloročnej mandátnej zmluve, ktorým sa predĺžil mandát banky na deblokácie ruského dlhu voči SR v objeme 60 mil. USD do konca tohto roka.

Banka mala túto sumu podľa mandátnej zmluvy podpísanej v auguste minulého roku deblokovať do konca minulého roka, v tomto pôvodnom termíne sa jej to však nepodarilo. Rusnák pred novinármi vyjadril presvedčenie, že do konca tohto roka banka uvedené prostriedky určite získa. „Čím skôr stanovený objem deblokujeme, tým to bude pre banku lepšie,“ uviedol. Získanie sumy deblokácie je totiž podmienkou pre poskytnutie preklenovacieho úveru pre DB, ktorý predstavuje z celkovej sumy deblokácií 48 mil. USD (približne 2,3 mld. Sk). Zvyšných 12 mil. USD by malo tvoriť províziu banky.

Podľa Rusnáka predstavitelia banky už rokovali s rezortom financií aj o úverovej zmluve, na základe ktorej by mali spomínaný preklenovací úver získať. „Dohodli sme sa, že konkrétne rokovania sa začnú v krátkej dobe tak, aby čas medzi deblokovaním zdrojov a poskytnutím úveru banke bol čo najkratší,“ povedal Rusnák. Podľa jeho slov však DB verí, že tieto prostriedky v konečnom dôsledku zostanú na jej účte a nepôjde o úver v pravom slova zmysle. Svoje tvrdenie Rusnák odôvodnil údajnou pohľadávkou v celkovom objeme 2,7 mld. Sk, ktorú Devín banka eviduje voči ministerstvu financií, a ktorá súvisí s nevyplatenými províziami za deblokácie uskutočnené v minulosti. Istina tejto pohľadávky predstavovala 1,9 mld. Sk. Podľa Rusnáka by sa teda záväzky oboch strán vyrovnali vzájomným započítaním, čo by vlastne predstavovalo mimosúdne vyrovnanie súčasného sporu medzi bankou a rezortom financií ohľadom tejto pohľadávky.

Rusnák informoval tiež o tom, že 21. apríla sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie banky s cieľom uskutočniť zmeny v jej orgánoch. Rezort financií by mal v predstavenstve banky zastupovať jeden člen, v dozornej rade dvaja, pričom ďalšie dva posty v dozornej rade si rozdelia predstavitelia Úradu vlády SR a ministerstva spravodlivosti. Zastúpenie v týchto orgánoch bolo na základe uznesenia vlády podmienkou na schválenie predĺženia mandátu banky na deblokácie.

Devín banka koordinuje tiež proces deblokácií ruského dlhu voči Slovenským elektrárňam, a.s. (SE). V minulom roku banka deblokovala 18,6 mil. USD oproti pôvodne schválenému objemu 18 mil. USD. Požiadavka SE na tohtoročné deblokácie predstavuje 20 až 30 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2021

USD 1,173 0,001
CZK 25,380 0,020
GBP 0,860 0,001
HUF 355,280 0,650
CAD 1,500 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS