ČLÁNOK




Stavebníctvo v Nemecku s najvyšším rizikom insolvencie
11. apríla 2001

Konjunkturálne oslabenia sa masívne odrazili na situácii insolvencie v stavebnom remeselníctve. Najviac zasiahnutý nie je samotný stavebný priemysel, ale remeselníci v stavebníctve. V roku 1999 oznámilo v Nemecku 7.100 stavebných spoločností insolvenciu, v roku 2000 to už bolo okolo 7.600. Každý piaty bankrot v západnej časti Nemecka (22,9 percent) a skoro každý druhý bankrot vo východnej časti Nemecka (40,7 percent) pripadol na remeselnícke spoločnosti v stavebníctve.

Medzi hlavnými hospodárskymi oblasťami je najviac spoločností postihnutých krachom v stavebníctve: Na 10.000 spoločností tejto oblasti pripadá 322 insolvencií. Najstabilnejšie sa ukazuje – podľa celkového počtu spoločností v hospodárskej oblasti – sektor služieb s 91 insolvenciami na 10.000 spoločností. Nasleduje oblasť spracovania so 119 bankrotmi a obchod so 180 postihnutými spoločnosťami.

V diferenciácii hospodárskych oblastí na jednotlivé odvetvia, s ohľadom na relatívnu insolvenciu, je najsilnejšie zastúpené stavebníctvo. Na prvom mieste, najviac postihnutých odvetví, sa nachádzajú so 645 insolvenciami na 10.000 spoločností demolačné spoločnosti – v ďalšom poradí možno nájsť medzi prvými deviatimi odvetviami ďalšie štyri sektory zo stavebníctva. Začínajúc spoločnosťami z odvetvia izolácie proti chladu, zvuku a otrasom cez „tesnenie“ až po odvetvie stavby lešení. Relatívne vysoké postihnutie insolvenciami vykazujú aj súkromné kuriérske služby, ako aj špedície a preprava tovaru. Z oblasti služieb sem pripadá aj sektor gastronómie (diskotéky a tanečné lokály) ako aj sektor detektívnych kancelárií. Všetky mimoriadne postihnuté sektory odvetví sa vyznačujú tým, že v nich prevládajú malé spoločnosti, ktoré potrebujú na svoje založenie len malé finančné prostriedky.

Pohľad na päť najväčších hospodárskych štátov – Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko a Taliansko, ktoré spolu zahŕňajú 80 percent všetkých spoločností, zamestnancov a obratov – ukazuje, že vývoj insolvencií v Európe prebieha rozdielne. Zatiaľ čo vo Francúzsku a Španielsku už niekoľko rokov klesá insolvencia, zaznamenáva Nemecko a Veľká Británia nárast podaní na otvorenie konkurzu. Takto narástol počet insolvencií v Nemecku medzi rokmi 1999 a 2000 o 19,3 percent na 40.400 prípadov insolvencie, vo Veľkej Británii narástol medzi 1998 a 1999 počet insolvencií o 25,1 percent na celkový počet 47.600 insolvencií. Vo Francúzsku klesol počet insolvencií od najvyššieho stavu v roku 1996 so 64.900 insolvenciami na aktuálnych 39.000 insolvencií. Pokles v dvojmiestnom percentuálnom vyčíslení zaznamenalo od roku 1996 aj Španielsko – vtedy to bol počet 1.432 insolvencií

FINI správu získali od spoločnosti Creditreform.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS