ČLÁNOK
Stavebné sporiteľne odmietajú znižovanie štátnej prémie
1. júna 2001

Zámer ministerstva financií (MF) obmedziť v roku 2002 výdavky určené na štátnu prémiu na stavebné sporenie na 2 mld. Sk je podľa stavebných sporiteľní v rozpore s prioritami vlády v oblasti bytovej výstavby. Spoločné stanovisko všetkých troch stavebných sporiteľní pôsobiacich na Slovensku prezentoval generálny riaditeľ ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Pavel Strnad.

P. Strnad zdôraznil multiplikačný efekt štátnej podpory stavebného sporenia, ktorý je podľa neho argumentom v prospech nárastu prostriedkov vynaložených na túto formu podpory bytovej výstavby. MF udáva ako hlavný dôvod obmedzenia štátnej prémie nárast výdavkov štátneho rozpočtu, ktorý medziročne predstavuje 800 mil. Sk. Podľa P. Strnada však z údajov poskytnutých ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja vyplýva, že skrátenie štátnej podpory stavebného sporenia o sporných 800 mil. Sk by spôsobilo zníženie investícií do bytovej výstavby o 7,2 mld. Sk a úbytok 28 tis. pracovných miest v stavebníctve. Dôsledkom by bolo zníženie príjmov štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov a zákonného poistenia o 4 mld. Sk a zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu o 3,2 mld. Sk. Podľa P. Strnada od roku 1993 poskytli stavebné sporiteľne na bývanie takmer 71 mld. Sk, čo predstavovalo 87 % financovania bytovej výstavby.

Dôvodom opatrenia MF je tiež nárast množstva priateľských sporiteľov, ktorí stavebným sporením kompenzujú pokles úrokových sadzieb na trhu. Podľa vyjadrenia P. Strnada sú však priateľskí sporitelia dôležití pre fungovanie systému, bez ich prostriedkov by sporiteľne nemohli poskytovať taký objem úverov na výstavbu ako v súčasnosti. „Priateľských sporiteľov je asi 20 %, no ich existencia ešte neznamená, že použijú prostriedky zo stavebného sporenia na iné účely. Odhaduje sa, že asi polovica priateľských sporiteľov ich použije na stavebné účely,“ povedal P. Strnad.

ČSOB stavebná sporiteľňa okrem toho predstavila svoj nový produkt, ktorý ponúka možnosti využitia stavebného sporenia na údržbu a obnovu bytového fondu. Podľa obchodného riaditeľa ČSOB stavebnej sporiteľne Vladimíra Kožucha budú hlavnou cieľovou skupinou spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové družstvá. Tie si budú môcť určiť oprávnené osoby, ktoré ich budú zastupovať v rokovaniach so sporiteľnou a ktoré budú môcť vyberať prostriedky vinkulované na konkrétne účely.

ČSOB stavebná sporiteľňa vznikla 8. júna minulého roku ako 100-percentná dcérska spoločnosť Československej obchodnej banky. Licenciu na činnosť získala 24. októbra a svoje služby začala ponúkať 1. decembra. Sporiteľňa zamestnáva 95 pracovníkov. Svoje produkty ponúka prostredníctvom 9 pobočiek, 26 pobočiek materskej ČSOB a siete obchodných spolupracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS