ČLÁNOK
Stavebné podniky zaznamenali v auguste nárast produkcie
30. augusta 2001

V auguste po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia vzrástla oproti ostatnému prieskumu o 17 bodov. Sezónne neočistené údaje však naznačujú, že vývoj stavebnej produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stagnoval. Zvýšenie stavebnej činnosti oproti júlu tohto roka zaznamenali len v malých podnikoch do 19 zamestnancov. Z hľadiska agregácie stavieb poklesol objem prác na bytových budovách. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Úroveň celkového dopytu po stavebnej produkcii respondenti hodnotili priaznivejšie ako pred mesiacom. Polovica podnikov hodnotila v auguste celkový dopyt za nižší ako normálny, čo je menej o 8 percentuálnych bodov ako v júli. Pesimisticky hodnotili súčasný celkový dopyt najmä veľké podniky s 200 a viac zamestnancami. Zamestnanosť v najbližších troch mesiacoch by mala zostať takmer nezmenená. Hoci saldo sezónne očistených údajov v porovnaní s ostatnou prognózou naznačuje zlepšenie o jeden bod, zníženie počtu zamestnancov predpokladajú podniky s 35 % podielom na zamestnanosti, čo je o 7 percentuálnych bodov viac ako v júli. Najvýraznejší pokles predpokladajú podniky s 500 a viac zamestnancami.

Indikátor dôvery v stavebníctve vplyvom priaznivejšieho hodnotenia úrovne celkového dopytu už tretí mesiac rastie, jeho hodnota v auguste v porovnaní s júlom vzrástla o päť percentuálnych bodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS