ČLÁNOK
Stavebné investície za minulý rok takmer 850 mil. Sk
6. apríla 1998

Okrem toho investovala NBS v minulom roku 23,116 mil. Sk na rekonštrukciu svojej budovy na Cukrovej ulici. Celkové stavebné investície tak dosiahli 847,575 mil. Sk, čo je 83,9 % plánovaného objemu. V minulom roku prestavala NBS spolu 191,318 mld. Sk. Vyplýva to zo Správy o výsledku hospodárenia NBS za minulý rok. Celkový objem investícií NBS dosiahol v minulom roku 999 mil. Sk, pričom plán bol 1,62 mld. Sk. V roku 1996 NBS preinvestovala 440 mil. Sk, pričom plán mala 566 mil. Sk. Nárast objemu investícií v minulom roku spôsobil prudký rast stavebných investícií, presnejšie rozbehnutie prác na novej centrále NBS v Bratislave. Okrem stavebných prác investovala NBS v minulom roku predovšetkým do výpočtovej techniky, aj keď v oveľa menšej miere ako to plánovala na začiatku roka. Na hmotné investície nestavebného charakteru poukázala NBS v minulom roku 122,671 mil. Sk, čo je 38,1 % plánovaného objemu. Najväčšiu časť pritom vynaložila na nákup výpočtovej techniky potrebnej pri dobudovávaní počítačových sietí a počítačových systémov. Okrem toho smerovali tieto peniaze aj na nákup zabezpečovacích zariadení a techniky na ochranu objektov a majetku NBS. Nízke čerpanie odôvodňuje centrálna banka predovšetkým oneskorením termínov plnenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov. NBS investovala aj 28,794 mil. Sk na nákup softvéru, čo však bolo len 21,4 % z prostriedkov vyčlenených v rozpočte NBS. Išlo predovšetkým o multidimenzionálny analytický prostriedok Oracle Express, ktorý má slúžiť pri realizácii projektov Zber, spracovavávanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk, register bankových úverov a záruk a Riadenie rizika a otvorená devízová pozícia. NBS zároveň nakupovala softvér pre svoje jednotlivé pracoviská.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS