ČLÁNOK
Stavebná produkcia do roku 2005 nie je príliš optimistická
10. januára 2002

Vývoj stavebnej produkcie na Slovensku vychádza z makroekonomických veličín, ktoré nemajú príliš optimistické tendencie. V tomto roku sa na Slovensku predpokladá stavebná výroba v objeme 78,706 mld. Sk, čo oproti roku 2001 predstavuje nárast o 2,5 % s objemom 76,4 mld. Sk. V roku 2003 sa plánuje stavebná výroba v objeme 80,793 mld. Sk, v roku 2004 to bude 83,321 mld. Sk. V roku 2005 sa vývoj stavebnej produkcie predpokladá na úrovni 86,33 mld. Sk, s rastom oproti roku 2001 o 13 % v cenách za rok 2000.

Medzi jednotlivými smermi výstavby sa očakáva do roku 2005 nárast podielu bytovej výstavby na 40 % a stagnácia podielu opráv a údržby. Zatiaľčo ostatné smery ako napr. občianska výstavba vykazujú malý pokles, priemyselná, inžinierska a vodohospodárska výstavba očakávajú veľký pokles o približne 41 %. Nárast stavebnej produkcie za päť rokov o približne 11 mld. Sk naznačuje nedostatok zdrojov na investičnú výstavbu. Rozvoj výroby môže nastať iba prostredníctvom exportu, keďže domáca spotreba takmer stagnuje.

Výroba tovaru v rámci priemyslu stavebných látok sa odhaduje na 19,6 mld. Sk. V roku 2002 sa prognózuje výroba v objeme 21 mld. Sk, v roku 2003 s predpokladá nárast o 1,6 mld. Sk na 22,6 mld. Sk. Stratégia vývoja výroby v roku 2004 prognózuje 24,7 mld. Sk a v roku 2005 to má byť 27,1 mld. Sk. Priemerný evidenčný počet pracovníkov zamestnaných v rámci priemyslu stavebných látok za rok 2001 sa odhaduje na 12 850 osôb. Najväčší počet pracovníkov je zamestnaných v odbore kameňopriemyslu (3 700 osôb) a v odbore maltovín a vláknocementových výrobkov (3 500 osôb). V stratégií vývoja aj naďalej bude pretrvávať najväčší počet zamestnancov v týchto odboroch. Evidenčný počet zamestnancov vykazuje v priebehu sledovaného obdobia sústavný pokles, čo spôsobujú technologické úpravy výroby a náhrada alebo vypadnutie zastaraných nerentabilných výrob. Stratégia vývoja predpokladá do roku 2005 pokles počtu zamestnancov oproti roku 2001 o 7 % na 11 950 osôb.

Produktivita práce z výroby tovaru v rámci daného priemyslu sa odhaduje v roku 2001 na viac ako 1,5 mil. Sk na pracovníka. Stratégia vývoja predpokladá nárast z takmer 1,7 mil. Sk na jedného pracovníka v roku 2002 na 2,3 mil. Sk v roku 2005. Vývoz materiálov a výrobkov vyrobených v rámci priemyslu stavebných látok dosiahol v minulom roku 69 % a dovoz 31 %. V nasledujúcich piatich rokov sa predpokladá mierny nárast vývozu na 72 % v roku 2005. Dovoz bude kontinuálne klesať na 28 % v roku 2005.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS