ČLÁNOK
Stavebná produkcia by mala dosiahnut 80 až 90 mld. Sk
29. apríla 2003

Objem stavebnej produkcie by sa mal v tomto roku pohybovat podla vypracovanej predikcie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) v rozmedzí 80 až 90 mld. Sk. „Ocakávame tak rast stavebnej produkcie v cenách bežného roka od 2,7 do 10,5 %,“ vyplýva z materiálu ministerstva.

Z objemu stavebnej produkcie by malo v tomto roku do bytovej výstavby celkovo smerovat takmer 40 mld. Sk. Ako dalej vyplýva zo správy, úcast štátu na rozvoji všetkých foriem bytovej výstavby je v tomto roku vo výške 7,37 mld. Sk. Z vlastných zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj zo zdrojov bankových inštitúcií ministerstvo ocakáva vstup prostriedkov na úcasti takmer 31 mld. Sk, pricom približne 15 mld. Sk z týchto zdrojov bude smerovat na novú bytovú výstavbu a zvyšok na obnovu bytového fondu.

Verejné práce si vyžiadajú v tomto roku prostriedky v objeme 17,5 až 18,5 mld. Sk, z toho výstavba dialnic a rýchlostných ciest zhruba 8 mld. Sk a výstavba a rekonštrukcia cestnej siete 1 mld. Sk. Do železnicnej výstavby bude smerovat podla predikcie 1,8 až 2,2 mld. Sk, pricom prostriedky budú urcené predovšetkým na modernizáciu terajších železníc s cielom zvyšovat ich prepravnú rýchlost.

Prílev zahranicných investícií sa na stavebnej produkcii odrazí ciastkou 10 až 12 mld. Sk. Súkromné investície sa budú na celkovej stavebnej produkcii podielat prostriedkami od 16,5 do 17 mld. Sk. V rámci nich by do obchodných domov a supermarketov mali smerovat prostriedky vo výške 4,5 mld. Sk, v priemyselných stavbách sa uvažuje prestavat približne 6,5 mld. Sk na objektoch energetického, strojárenského a elektrotechnického charakteru. Pri ostatných stavbách obcianskej výstavby sa uvažuje prestavat približne 5,5 mld. Sk, najmä na objektoch financných ústavov, rekonštrukciách a obnove zdravotníckych a vodohospodárskych objektov a školských budovách.

Priemyselné parky budú mat vplyv na objem stavebnej produkcie vo výške 1,7 až 2,3 mld. Sk. Na výstavbu infraštruktúry a ostatných stavebných objektov v rozostavaných priemyselných parkoch v Humennom, Rožnave, Spišskej Novej Vsi, Lozorne a Vrábloch a v zónach oddychu na Velkej Domaši a Zemplínskej Šírave sa prestavia približne 800 mil. Sk až 1,1 mld. Sk. Ministerstvo nepredpokladá v tomto roku zvýšenie exportnej výkonnosti stavebníctva vzhladom na pretrvávajúcu nízku konkurencieschopnost vyplývajúcu z podkapitalizácie a nízkeho strojnotechnologického vybavenia stavebných firiem. Stavebná produkcia sa bude orientovat v rozhodujúcej miere na tuzemsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS