ČLÁNOK
Stav ŠR ku koncu mája
2. júna 1998

Rozpočtové príjmy dosiahli 73,202 mld. Sk a výdavky 75,608 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval Jozef Mach z tlačového oddelenia Ministerstva financií SR. V máji sa rozpočtové hospodárenie výrazne zhoršilo, pretože sa prvé štyri mesiace vykazoval rozpočet saldo 264 mil. Sk. V máji teda rozpočtový deficit vzrástol o 2,142 mld. Sk. Medziročne sa rozpočtové hospodárenie nedá porovnať kvôli zmenenej metodike vykazovania deficitu. Výdavky štátneho rozpočtu vzrástli oproti aprílu 1998 o 14,503 mld. Sk, keď za prvé štyri mesiace dosahovali 61,105 mld. Sk. Ku koncu mája rozpočtové výdavky dosiahli 40,91 % z celoročnej plánovanej úrovne. V máji mal rozpočet príjmy 12,361 mld. Sk. Príjmy za päť mesiacov kumulatívne dosiahli 73,202 mld. Sk oproti 60,841 mld. Sk k ultimu apríla 1998. Predstavuje to 40,71 % z celoročne plánovanej úrovne. Štátny rozpočet SR predpokladá v tomto roku príjmy na úrovni 179,8 mld. Sk a výdavky 184,8 mld. Sk. Na celý rok je pritom plánovaný deficit rozpočtu na úrovni 5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS