ČLÁNOK
Štáty SVE druhým najvýznamnejším obchodným partnerom únie
12. júla 1999

V roku 1997 sa tieto štáty podieľali na celkovej obchodnej výmene EÚ 9,7 %, pričom od roku 1993 sa neustále zvyšovalo aktívne obchodné saldo únie a v roku 1997 dosiahla jeho výška 21,7 mld. eur. Vyplýva to zo správy štatistického úradu EÚ Eurostat. Viac ako dve tretiny obchodu únie s krajinami strednej a východnej Európy pripadali v roku 1997 na Poľsko, Českú republiku a Maďarsko.
Najväčším importérom spomedzi členských štátov EÚ je s výrazným odstupom Nemecko (46,7 %), nasleduje Taliansko (12,3 %) a Rakúsko (8,9 %). Spolková republika Nemecko umiestňuje zároveň najväčší podiel svojho exportu v reformných krajinách. V roku 1997 smerovalo do štátov strednej a východnej Európy takmer 42 % nemeckého vývozu. Za SRN sa opäť umiestnili Taliansko (13,5 %) a Rakúsko s 9,0 %.
Podľa informácií Eurostatu sa obchodné toky štátov z regiónu strednej a východnej Európy v období rokov 1993 – 1997 viac ako zdvojnásobili. Dovoz sa ročne zvyšoval v priemere o 18,9 % a vývoz o 16,6 %. Zahraničný obchod reformných štátov sa vyznačuje rýchlo rastúcim deficitom. Zatiaľ čo v roku 1993 dosiahlo pasívne obchodné saldo ešte 10,6 mld. eur, koncom roka 1997 to bolo už 28,7 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS