ČLÁNOK
Štáty strednej a východnej Európy majú enormné investičné potreby v oblasti dopravy
18. mája 1998

Ako počas diskusie na medzinárodnej konferencii „Hospodársky región Dunaj“ vo Viedni uviedol viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Wolfgang Roth, hlavne investičné nároky na týkajú modernizácie existujúcich dopravných sietí, ale aj dobudovania nových spojení. EIB poskytuje 40 percent prostriedkov smerujúcich do strednej a východnej Európy na rozvoj dopravy. EIB hodnotí podľa slov W. Rotha cestnú sieť krajín strednej a východnej Európy ako „nedostatočnú, s potrebou dobudovania“. Železničná sieť je síce dostatočne hustá, je však vo veľmi zlom stave. „Sektor železníc nutne potrebuje modernizáciu, čo sa však podobne ako v západnej Európe nezaobíde bez bolestivých racionalizačných opatrení,“ uviedol Roth. Nákladná doprava na Dunaji sa v posledných troch desaťročiach rozvinula veľmi sľubne. Ako však ďalej povedal, „investície do rozvoja riečnej siete a ich rentabilita sú neisté, ako sa ukázalo aj v prípade vybudovaného kanála Main – Dunaj.“ Dunaj si preto podľa Rotha zachová síce svoj doterajší význam pri preprave surovín a iných masových produktov, z dlhodobého hľadiska sa však konkurencieschopnosť tejto vodnej cesty voči ostatným dopravným sieťam nezvýši. Podľa W. Rotha sa v súčasnosti najlepšie vyvíjajú investície do telekomunikácií a energetiky, kde EIB alokuje po 20 percent svojich investícii. Len ťažko sa však darí zabezpečiť financovania pre projekty životného prostredia, kde je nízka návratnosť. V súvislosti s možnou účasťou súkromného sektora na financovaní dopravných projektov viceprezident uviedol, že „je problematická“. Medzi hlavné príčiny pritom zaradil ťažko odhadnuteľné dopravné riziká a nízku úroveň príjmov obyvateľstva strednej a východnej Európy. To limituje možné zvyšovanie poplatkov za dopravu, náklady na výstavbu sú pritom takmer na rovnakej úrovni ako na západe. „Rentabilita dopravných infraštruktúrnych investícií je tak neistá a nízka. Účasť privátnych investorov možno očakávať len v obmedzenej miere,“ dodal Roth.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS