ČLÁNOK
Štátu s vládnymi auditmi pomôže KPMG
8. februára 2014

Pri výkone vládnych auditov bude štátu pomáhať spoločnosť KPMG Slovensko. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie. Celková hodnota zákazky predstavuje 4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Ministerstvo financií pritom už koncom vlaňajška avizovalo, že účtovné závierky štátu budú musieť kontrolovať súkromní audítori, keďže takáto povinnosť vyplýva zo zákona o účtovníctve. Už v decembri tak ministerstvo avizovalo, že vyhlási 4-miliónový tender na súkromných audítorov. S víťazom má rezort uzatvoriť zmluvu platnú do konca roka 2016.

Predmetom auditu majú byť konsolidované účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek verejnej správy zostavené za roky 2013 až 2015, overenie konsolidovaných účtovných závierok ústrednej správy za uvedené obdobie a overenie súladu konsolidovaných výročných správ kapitol štátneho rozpočtu za roky 2013 až 2015 s ich konsolidovanými účtovými závierkami za rovnaké obdobie.

Ministerstvo tvrdí, že takto komplexne formulovaný predmet zákazky prinesie aj úsporu verejných financií, keďže nebude nevyhnutné vykonať dodatočné audítorské postupy. Skutočnosť, že tender zahŕňa tri účtovné obdobia, zase podľa ministerstva napomôže, aby audítor mohol hlbšie poznať auditovaný subjekt, čo sa prejaví aj na kvalite vykonaného auditu, kvalite záverečnej správy z auditu, ako aj v kompetentnosti navrhovaných opatrení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS