ČLÁNOK
Štátu na daňových a colných nedoplatkoch dlžia 67,5 mld. Sk
3. mája 2001

Celková výška daňových a colných nedoplatkov dosiahla ku koncu decembra minulého roka 67,5 mld. Sk. V medziročnom porovnaní tak vzrástla o 11,1 mld. Sk. Na tlačovej besede to uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová. Z celkového objemu daňové nedoplatky tvorili 62,9 mld. Sk a colné 4,6 mld. Sk.

Daňové úrady k ultimu decembra minulého roka evidovali nevymožiteľné daňové nedoplatky v sume 10,3 mld. Sk. Daňové nedoplatky prihlásené do konkurzného konania a vyrovnacieho konania boli v hodnote 23,5 mld. Sk. Vymáhateľné daňové nedoplatky dosiahli 29,1 mld. Sk.

Na celkových vymáhateľných daňových nedoplatkoch sa podieľali predovšetkým nedoplatky na dani z pridanej hodnoty v sume 12,8 mld. Sk. Tento stav nastal podľa ministerky kvôli tomu, že daňové subjekty svoju povinnosť na dani z pridanej hodnoty priznajú, ale uhradia ju čiastočne alebo vôbec nie. Nezaplatená daň pritom predstavuje 3,4 mld. Sk. Medzi najčastejšie príčiny vzniku daňových nedoplatkov naďalej patrí nedostatočná finančná a daňová disciplína daňových subjektov, nepriaznivá hospodárska a platobná situácia, neúspešnosť podnikateľských zámerov, ale aj vedomé vyhýbanie sa plateniu daní.

Daňové úrady ku koncu roka jednotlivými spôsobmi daňovej exekúcie, ako aj úkonmi správcu dane znížili daňové nedoplatky o sumu 9,7 mld. Sk. Preúčtovaním nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní a daňových preplatkov sa daňové nedoplatky znížili o 7,0 mld. Sk. Celkovo sa tak daňové nedoplatky znížili o 16,7 mld. Sk.

Daňové nedoplatky si dlžníci do konca decembra mohli uhradiť aj dlhopismi Fondu národného majetku. Podľa správy, ktorú B. Schmögnerová v stredu predložila vláde, celkový stav nedoplatkov sa tak znížil o 55,3 mil. Sk. Ministerka upozornila, že stav daňových a colných nedoplatkov sa počíta celkovo od roku 1993.

Colné úrady evidovali ku koncu roka nevymožiteľné colné nedoplatky voči dlžníkom v Českej republike v sume 0,1 mld. Sk a colné nedoplatky prihlásené do konkurzného konania a vyrovnacieho konania v sume 1,4 mld. Sk. Vymáhateľné nedoplatky boli vo výške 3,1 mld. Sk. Colné úrady ku koncu decembra celkový stav nedoplatkov znížili o 0,3 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS