ČLÁNOK
Štátny rozpočet za dva mesiace v päťmiliardovom schodku
1. marca 2001

Štátny rozpočet Slovenskej republiky skončil svoje dvojmesačné hospodárenie so schodkom 5,061 mld. Sk. Do štátnej pokladnice pritieklo 31,042 mld. Sk, zatiaľ čo výdavky predstavovali 36,103 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva financií.

Rozpočet sa tak v priebehu februára dostal z plusu 4,97 mld. Sk do červených čísel. Príjmy rozpočtu za január pritom boli 19,93 mld. Sk a výdavky 14,96 mld. Sk. Záporné saldo štátneho rozpočtu za prvé dva mesiace tohto roka je viac ako dvojnásobné oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Deficit štátnej kasy do konca februára 2000 predstavoval 2,178 mld. Sk pri príjmoch 29,431 mld. Sk a výdavkoch 31,609 mld. Sk.

Zákon o štátnom rozpočte ráta pre rok 2001 s príjmami 180,57 mld. Sk, ktoré sa za dva mesiace podarilo naplniť na 17,2 %. Z plánovaných výdavkov vo výške 217,765 mld. Sk už vláda minula 16,6 %. Predpokladaný schodok štátneho rozpočtu na tento rok je 37,195 mld. Sk.

Ministerstvo financií SR

Hlásenie o vývoji plnenia štátneho rozpočtu k 28. februáru 2001

v mil. Sk

Skutoč. k 29.2.

Skutoč. k 28.2.

rozdiel

Index

Schvál.rozp.

% plnenia

Ukazovateľ

2000

2001

2 – 1

2 : 1

2001

2 : 5

1

2

3

4

5

6

Príijmy ŠR spolu

29 431,4

31 042,4

1 611,0

105,5

180 569,7

17,2

Daňové príjmy

23 245,6

24 109,1

863,5

103,7

158 087,0

15,3

z toho:

DPH

8 744,4

9 239,5

495,1

105,7

64 950,0

14,2

Spotr. dane

2 693,6

4 672,2

1 978,6

173,5

28 750,0

16,3

Daň z príjmov PO

2 557,0

2 225,4

(331,6)

87,0

18 602,0

12,0

Daň z príjmov FO

4 059,0

4 489,1

430,1

110,6

27 600,0

16,3

Daň z príjm. z kap.výnosov

2 735,4

2 461,2

(274,2)

90,0

12 500,0

19,7

492,7

498,2

5,5

101,1

3 900,0

12,8

Dovozná prirážka

1 592,3

265,5

(1 326,8)

x

0,0

x

Nedaňové príjmy

6 185,8

6 933,3

747,5

112,1

22 482,7

30,8

Výdavky ŠR spolu

31 609,5

36 103,6

4 494,1

114,2

217 764,6

16,6

z toho:

Bežné výdavky

30 824,4

34 829,8

4 005,4

113,0

202 338,1

17,2

Kapitálové výdavky

785,1

1 273,8

488,7

162,2

15 426,5

8,3

Schodok/Prebytok ŠR

(2 178,1)

(5 061,2)

(2 883,1)

232,4

(37 194,9)

13,6


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS