ČLÁNOK
Štátny rozpočet po dvoch mesiacoch v mínuse 780,3 mil. eur
1. marca 2010

Deficit štátneho rozpočtu je po dvoch mesiacoch tohto roka vyše štvornásobný oproti rovnakému obdobiu roka 2009. Podľa údajov zverejnených ministerstvom financií SR bol schodok ku koncu februára tohto roka 780,3 mil. eur oproti 185,1 mil. eur z konca februára minulého roka. Na celý tento rok je pritom podľa schváleného rozpočtu naplánovaný deficit na úrovni 3,746 mld. eur.

Nárast schodku rezort financií eviduje aj napriek mierne lepšiemu vývoju celkových rozpočtových príjmov. Tie boli totiž v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie o 3,6 % na úrovni 1,461 mld. eur. Z celoročného plánu to predstavovalo 11,7 %. Za nárastom deficitu tak stojí výrazný rast celkových výdavkov. Ku koncu februára boli totiž medziročne vyššie až o 40,4 %, keď dosiahli 2,242 mld. eur z celoročného rozpočtu sa už vyčerpali na 13,8 %.

V rámci celkových príjmov však zatiaľ mierne za vlaňajškom zaostávajú daňové príjmy, ktoré tvoria gro celkových príjmov štátu. Medziročne ich výber poklesol o 3,1 % na 1,132 mld. eur a celoročný rozpočet sa tak zatiaľ plní na 13,1 %. Výber dane z pridanej hodnoty pritom medziročne stúpol až o 59,1 % na 634,7 mil. eur, čo bolo 14,1 % z celoročného rozpočtu. Zaostával však výber spotrebnej dane. Medziročne klesol o 47 % na 312,7 mil. eur, čo bolo 15,7 % rozpočtu na celý rok.

Výber dane z príjmov právnických osôb ku koncu februára medziročne klesol o 5,8 % na 187,1 mil. eur. Celoročný plán výberu pri tejto dani sa tak zatiaľ plnil na 10,5 %. Na dani z príjmov vyberanej zrážkou štát zatiaľ vybral 41,5 mil. eur, čo bolo medziročne o 5,5 % menej avšak znamenalo to už 28,3 % z celoročného rozpočtu. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorej výber v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celý do rozpočtov územných samospráv, evidoval rezort financií ku koncu februára mínus 49,2 mil. eur.

Lepšie ako minulý rok sa zatiaľ vyvíjajú nedaňové príjmy a granty a transfery. Pri nedaňových príjmoch ministerstvo financií eviduje medziročný nárast výberu o 7 % na 89,7 mil. eur, čo je 14,3 % celoročného rozpočtu a pri grantoch a transferoch dokonca o 50,3 % na 240,2 mil. eur. Pri ambicióznych tohtoročných plánoch vlády čerpania eurofondov však táto suma predstavuje len 7,3 % celoročného rozpočtu. Samotné príjmy z rozpočtu Európskej únie pritom medziročne stúpli o 49,7 % na 237,5 mil. eur, čo je 8,2 % z celoročného rozpočtu.

Na strane výdavkov eviduje štát významné nárast čerpania tak bežných, ako aj kapitálových výdavkov. Bežné výdavky ku koncu februára medziročne stúpli o 35 % na 2,108 mld. eur. Vyčerpalo sa ta už 15,2 % celoročného rozpočtu. Kapitálové výdavky dokonca stúpli o 292,5 % na 133,5 mil. eur, čo však stále predstavovalo iba 5,5 % rozpočtu kapitálových výdavkov na celý rok 2010.

Parlament schválil na rok 2010 rozpočet s celkovými rozpočtovanými príjmami na úrovni 12,531 mld. eur a s celkovými výdavkami v sume 16,277 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by tak mal dosiahnuť uvedených 3,746 mld. eur. Vlani pritom štát hospodáril so schodkom na úrovni 2,791 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS