ČLÁNOK
Štátny rozpočet na budúci rok je podľa analytikov napätý
9. októbra 2000

Štátny rozpočet na budúci rok je podľa analytikov dosť napätý. Analytik Tatra banky Róbert Prega však výšku výdavkov nehodnotí negatívne vzhľadom na to, že výška príjmov je prísne obmedzená. Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Martina Barta je plnenie štátneho rozpočtu podľa posledného návrhu reálne, stanovenú výšku príjmov považuje dokonca za pesimistickú. „Predpokladám, že príjmy štátneho rozpočtu dosiahnu vyššiu úroveň,“ uviedol.

Barto naopak kritizoval neschopnosť vlády dospieť k zhode pri škrtoch vo výdavkoch. „V minulom roku, keď sa prijímal balíček opatrení a znižovali sa dane, bola vyslovená požiadavka na znižovanie výdavkov,“ povedal Barto. „Vláda však naďalej pokračuje v nekontrolovateľných výdavkoch, ktoré naďalej pripomínajú sociálny štát,“ dodal.

Zvýšenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní považuje analytik ČSOB Ľudovít Ódor za nesystémové opatrenie, ktoré je zamerané iba na zmiernenie napätosti rozpočtu. Podľa neho je zvýšenie odvodov len súčasťou súboru opatrení, ktoré majú udržať deficit štátneho rozpočtu pod hranicou 4 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Podľa R. Prega by malo byť krytie schváleného deficitu bezproblémové. „Národná banka Slovenska pravdepodobne túto výšku akceptuje a nepristúpi k pritvrdeniu menovej politiky,“ dodal. J. Barto zdôraznil, že príjmy z privatizácie by sa mali zásadne použiť na znižovanie zadlženosti štátu. Podľa jeho názoru by sa mali tiež obmedziť rozvojové programy z dôvodu ich spornej efektívnosti.

Vláda v pondelok schválila návrh zákona o štátnom rozpočte. Kabinetu sa podarilo udržať deficit verejných financií pod 4 % HDP, konkrétne má výšku 37,848 mld. Sk, teda 3,94 % HDP. Plánovaný schodok samotného štátneho rozpočtu je 37,8 mld. Sk. Miera prerozdeľovania verejných financií by mala klesnúť na 41 % z HDP. Na financovanie istiny štátneho dlhu je z budúcoročného rozpočtu vyčlenená suma 64,4 mld. Sk, na uhradenie úrokov by malo smerovať 23,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS