ČLÁNOK
Štátny rozpočet bol po mesiaci v schodku vyše 60 mil. eur
2. februára 2015

Štátny rozpočet bol po prvom mesiaci roka 2015 v schodku 60,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní tak januárový deficit klesol o vyše 62 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov ministerstva financií, celkové príjmy štátneho rozpočtu oproti januáru 2014 stúpli o 5,4 % na 1,011 mld. eur, kým celkové výdavky boli naopak nižšie o 1 % na úrovni 1,072 mld. eur. Rozpočet na celý rok 2015 pritom počíta s celkovými príjmami štátu na úrovni 14,495 mld. eur, výdavkami 17,479 mld. eur a deficit by mal dosiahnuť 2,984 mld. eur.

Za medziročným nárastom príjmov štátu stoja predovšetkým príjmy z rozpočtu Európskej únie. Kým koncom januára 2014 evidoval rezort financií z Bruselu na účtoch iba necelých 11 mil. eur, tento rok to bolo už vyše 158 mil. eur. Tento nárast tak vykryl aj medziročný pokles daňových príjmov o vyše 8 % na 804,3 mil. eur, čo predstavuje 8 % z rozpočtu na celý rok 2015. V rovnakom čase vlani štát na daniach vybral 9,4 % celoročného plánu. Ostatné príjmy ku koncu januára dosiahli takmer 49 mil. eur, čo znamenalo medziročný pokles o 32,4 %.

Na strane výdavkov v januári stúpli výdavky na správu štátneho dlhu o 97 mil. eur. Podľa rezortu financií to však súvisí s výplatou diskontu zo štátnych dlhopisov vo výške 75,9 mil. eur, keďže v roku 2014 nebol platený.

Výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s čerpaním európskych prostriedkov medziročne klesli o 22,8 mil. eur, s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 4,1 mil. eur. Platba do rozpočtu Európskej únie zaznamenala medziročný pokles o 11,9 mil. eur. „Transfer Sociálnej poisťovni sa medziročne znížil o 11,1 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne pokleslo o 57,5 mil. eur,“ dodáva ministerstvo financií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS