ČLÁNOK
Štátny dlh by mal koncom roka dosiahnuť 448,029 mld. Sk
22. mája 2002

Štátny dlh by mal podľa očakávaní Ministerstva financií SR vzrásť do konca roka na 448,029 mld. Sk. Domáci dlh by sa na náraste celkovej zadlženosti štátu mal podieľať sumou 47,536 mld. Sk a zahraničný dlh 35,154 mld. Sk. Jedinou položkou znižujúcou štátny dlh v tomto roku budú príjmy zo splácania pohľadávok SR v zahraničí v predpokladanej sume 2,2 mld. Sk. Vyplýva to z materiálu o spôsobe zabezpečenia splatenia štátneho dlhu v nadväznosti na Staff Monitored Program, ktorý vypracovalo ministerstvo financií. Vláda by sa ním mala zaoberať v nasledujúcich týždňoch.

Vláda už schválila, že na splatenie štátneho dlhu použije 50 mld. Sk z príjmov z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). MF predpokladá, že tieto peniaze budú na účte štátu do konca júna. V druhom polroku bude pritom splatný štátny dlh vo výške 51,922 mld. Sk. Z toho 36,322 mld. Sk predstavuje schodok štátneho rozpočtu za minulý rok a 15,6 mld. Sk istiny splatných štátnych dlhopisov a zahraničných úverov. Ide napríklad o časť úverov bývalého Štátneho fondu cestného hospodárstva či pôžičky na výstavbu KŤUK Dolinská. Nad rámec príjmov z SPP tak ostávajú takmer 2 mld. Sk, ktoré musí štát vykryť v tomto roku. Ministerstvo financií to chce prefinancovať z domáceho finančného trhu.

Národná banka Slovenska (NBS) rešpektuje rozhodnutie MF a vlády splatiť z privatizačných príjmov časť domáceho dlhu. Súčasne však zdôrazňuje, že lepším riešením by bolo splácanie zahraničného dlhu. Rovnaký názor má aj Medzinárodný menový fond. NBS argumentuje, že do mája budúceho roku bude splatný zahraničný dlh v objeme 1 mld. DEM a 300 mil. USD. Vzhľadom na pravdepodobnosť zvyšovania úrokových sadzieb vo svete pritom očakáva vyššie náklady na nové zahraničné úvery. NBS preto odporúča zvážiť situáciu nielen v tomto roku, ale aj v roku nasledujúcom. Prednostné splácanie domáceho dlhu navyše zvyšuje náklady centrálnej banky na sterilizáciu prebytočnej likvidity. „Len sterilizácia voľných zdrojov vytvorených splatením domáceho dlhu každoročne zvýši stratu o 2,4 mld. Sk,“ upozorňuje NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS