ČLÁNOK
Štátne záruky za úvery môžu schodok ŠR ešte zhoršiť
13. novembra 1998

Hroziace finančné náklady pre štátny rozpočet v prípade platobnej neschopnosti týchto firiem, závisia aj od úspešnosti, s akou sa štátu podarí zabezpečiť hospodárenie a rozvoj spoločností pod jeho kontrolou.

Neschopnosť splácať záväzky voči bankám už ohlásila Vodohospodárska výstavba, š.p., (VVB) a Solivary, a.s., Prešov. Z prehľadu ručiteľských zmlúv a listín k bankovým úverom so štátnou zárukou k 16. novembru tohto roka, ktorý agentúre SITA poskytlo Ministerstvo financií SR vyplýva, že najvyššou sumou, na ktorú Slovenská republika prevzala rôzne formy štátnej záruky, predstavujú úvery pre Slovenské elektrárne, a.s. Ide prevažne o prostriedky na dostavbu Jadrovej elektrárne Mochovce. Za viacero úverov, ktoré elektrárne získali postupne od ČSOB, VÚB, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Sociéte Generale Paris, Komerční banky, Českej sporiteľne Praha, ručí vláda sumou okolo 32 mld. Sk. Skutočná výška ručenia pritom môže byť vyššia, lebo devízové úvery v prehľade sú prepočítavané kurzom platným k dátumu prevzatia záruky. Za štyri úvery, ktoré postupne poskytli VVB v roku 1995 J. P. Morgan Securities, v roku 1996 Bankers Trust Luxembourg a v tomto roku Slovenská sporiteľňa a opäť Bankers Trust, ručí vláda celkovou sumou takmer 25 mld. Sk. Problém VVB chce vládny kabinet dočasne riešiť preklenovacím úverom, ktorý by pomohol zaplatiť v druhej polovici decembra splatné úroky vo výške zhruba 450 – 480 mil. Sk z dvoch úverov z roku 1995 a 1996. Štát ručí aj za viaceré úvery pre Slovenské telekomunikácie, š.p., ktoré ich použili predovšetkým na rozvoj telekomunikačnej siete. Poskytovateľmi sú v tomto prípade Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Unibank A / S, IBRD a Credit Comerciále de France. Celková suma ručenia bez započítania kurzových zmien predstavuje 11,13 mld. Sk. Významnými finančnými prostriedkami ručí štát aj za úvery pre Železnice SR, Slovenský plynárenský priemysel, spomínané Solivary, Pozagas Malacky alebo Calex Zlaté Moravce. Za Solivary musela vláda zaplatiť minulý týždeň úrok z úveru v objeme 19. mil. Sk pre Credit Lyonnais Bank Slovakia. Celkovo štát ručí za 46 rôznych úverov, ktoré banky poskytli od roku 1990 do konca októbra tohto roka. Problému štátnych garancií sa vo svojom vystúpení dotkol na pondelkovom Slovenskom ekonomickom fóre aj podpredseda vlády SR Ivan Mikloš. Podľa neho sa na celkovej zahraničnej zadlženosti 12,2 mld. USD (približne 448 mld. Sk) síce z 80 % podieľa podniková sféra, z tohto podielu však 58 % úverov garantuje štát, čo predstavuje približne 200 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS