ČLÁNOK
Štátne podniky budú vo VSŽ podľa Haracha konať v záujme štátu
4. mája 2000

Štátne podniky v rezorte hospodárstva sú podľa ministra hospodárstva Ľudovíta Haracha pripravené v súvislosti s predajom VSŽ konať v záujme štátu. Situácia by sa podľa jeho slov mohla riešiť formou „preskupenia vlastníckych vzťahov“. Štát by mal podľa neho už na najbližšom valnom zhromaždení kontrolovať majoritný podiel vo VSŽ, aby strategickému investorovi mohol garantovať dobré podmienky aj z hľadiska vlastníckych vzťahov.

Aj ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová potvrdila, že vláda a štátom kontrolovaní akcionári VSŽ urobia všetky kroky, ktoré zabezpečia priechodnosť transakcie dohodnutej s U.S. Steel. Zároveň dodala, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s viacerými menšími akcionármi VSŽ. Štát podľa nej momentálne priamo alebo nepriamo ovláda približne 30 % akcií VSŽ.

Riadne valné zhromaždenie VSŽ, a.s., Košice sa bude konať 25. mája 2000. Okrem informácií o minuloročnom hospodárení spoločnosti je na programe valného zhromaždenia (VZ) aj správa predstavenstva o Memorande o porozumení z 24. marca 2000 podpísanom s U.S. Steel Group, člena skupiny USX Corporation (USS).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS