ČLÁNOK
Štátne podniky budú vo VSŽ podľa Haracha konať v záujme štátu
4. mája 2000

Štátne podniky v rezorte hospodárstva sú podľa ministra hospodárstva Ľudovíta Haracha pripravené v súvislosti s predajom VSŽ konať v záujme štátu. Situácia by sa podľa jeho slov mohla riešiť formou „preskupenia vlastníckych vzťahov“. Štát by mal podľa neho už na najbližšom valnom zhromaždení kontrolovať majoritný podiel vo VSŽ, aby strategickému investorovi mohol garantovať dobré podmienky aj z hľadiska vlastníckych vzťahov.

Aj ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová potvrdila, že vláda a štátom kontrolovaní akcionári VSŽ urobia všetky kroky, ktoré zabezpečia priechodnosť transakcie dohodnutej s U.S. Steel. Zároveň dodala, že v súčasnosti prebiehajú rokovania s viacerými menšími akcionármi VSŽ. Štát podľa nej momentálne priamo alebo nepriamo ovláda približne 30 % akcií VSŽ.

Riadne valné zhromaždenie VSŽ, a.s., Košice sa bude konať 25. mája 2000. Okrem informácií o minuloročnom hospodárení spoločnosti je na programe valného zhromaždenia (VZ) aj správa predstavenstva o Memorande o porozumení z 24. marca 2000 podpísanom s U.S. Steel Group, člena skupiny USX Corporation (USS).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 8. 2022

USD 1,016 0,003
CZK 24,566 0,026
GBP 0,842 0,000
HUF 404,280 1,920
CAD 1,312 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS