ČLÁNOK
Štátne fondy: väčší a silnejší berie
26. novembra 2001

Je skoro zbytočné dúfať, že parlament sa vyšantil na stravných lístkoch a neohrozene sa pustí do prerokovania štátneho rozpočtu na rok 2002. Ešte predtým sa bude hovoriť o rušení štátnych fondov. Kým gastrolístky zneužívajú niektorí jedinci na nákup legálnych drog alebo dokonca potravín, štátne fondy slúžia najmä skupinovým záujmom. Kým pri stravenkách, ktorých použitie parlament obmedzil na nákup teplého jedla, nie je skoro žiaden finančný motív, vo fondoch ide o zhruba tridsať miliárd korún.

Ministerstvo financií navrhuje väčšinu štátnych fondov zrušiť a peniaze presunúť do štátneho rozpočtu. Pôvab štátnych fondov, ktorým sa poeticky hovorí aj mimorozpočtové, spočíva v tom, že používajú prevažne peniaze, ktoré dostanú od štátneho rozpočtu. Fondy majú fungovať ako podpora všeličoho, od kultúry až po opravy ciest. Argumentov za zachovanie fondov je veľa a všetky vyznievajú len racionálne. Za zrušenie hovorí vlastne iba poznanie, že fondy sú hniezdom nehospodárnosti a netransparentnosti. A pritom nejde len o to, že fondy sú zvyčajne dobre vybudované úrady, so sekretariátmi, administratívou, autami…

Zdôvodňovači zachovania mimorozpočtových fondov používajú často tú istú rétoriku a argumenty ako ich odporcovia. Často používaným pojmom je napríklad adresnosť, prehľadnosť a korupcia. Zlomyseľníci tvrdia, že fondy v tomto zmysle výrazne zlepšujú prostredie, lebo sa ľahšie hľadá úplatný úradník. Hľadačstvo však funguje len akosi jednostranne, verbálne a iba v kuloároch, lebo prípadov odhalenej korupcie je podstatne menej ako slov.

Problém fondov nie je iba v tom, že sú potencionálnym zdrojom korupčného správania, ale najmä v tom, že predstavujú inštitucionálnu bázu pre uprednostňovanie skupinových záujmov. Prednosť pre jedných znamená obmedzenie pre iných. Kým na križovatke platia pravidlá, skupinové záujmy používajú jediné – väčší a silnejší berie. Väčší sú silnejší a dokážu presviedčať aj poslancov. Malí sa nevedia ani zorganizovať. Možno iba preto nevznikol štátny fond rozvoja záhadológie, hoci spoločenská nevyhnutnosť podpory je nespochybniteľná. Prinajmenšom by taký fond mohol prispieť k poznaniu fungovania mechanizmu vzniku štátnych fondov.

Je pravdepodobné, že za niekoľko miliónov korún by fondom financované pracoviská vypracovali štúdiu s jednoznačným posolstvom. Štátne fondy sú zásterkou na zakrytie skutočnosti, že štát míňa viac ako si môže dovoliť a niektoré peniaze šikovne premenúva na neštátne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS