ČLÁNOK
Štátna prémia k stavebnému sporeniu klesne až od budúceho roka
24. apríla 2003

Štátna prémia k stavebnému sporeniu poklesne zo súcasných 20 % na 15 % až od budúceho roka. Rozhodli o tom poslanci, ktorí podporili pozmenovací návrh výboru pre sociálne veci a bývanie. Pôvodný návrh vládnej novely zákona o stavebnom sporení pritom pocítal so znížením prémie o pät percentuálnych bodov od júla tohto roku.

Ostatné ustanovenia novely nadobudnú úcinnost k 1. júlu 2003. Týka sa to aj zavedenia pohyblivej bonifikácie hypotekárnych úverov. Znamená to, že štátny príspevok k hypoúverom sa bude menit každý rok podla výšky bonifikácie schválenej v zákone o štátnom rozpocte. Táto úprava sa bude týkat len úverových zmlúv uzatvorených po úcinnosti tejto novely, pre zmluvy uzatvorené pred týmto dátumom zostane bonifikácia platná po celú dobu úveru. V súcasnosti štátna bonifikácia na hypotekárne úvery predstavuje 2,5 %, v minulom roku bola ešte 4,5 %.

Novela rozširuje aj oprávnenie štátneho dozoru pri dozore nad nakladaním s prostriedkami zo štátneho rozpoctu z hladiska prípadného neoprávneného používania štátnej prémie. Zároven ustanovuje zodpovednost stavebných sporitelní za dodržiavanie podmienok poskytovania štátnej prémie.

Zníženie štátnej prémie k stavebnému sporeniu je reakciou na trend postupného znižovania úrokových sadzieb na penažnom trhu. Výnosnost stavebného sporenia by však mala zostat podla ministerstva financií stále vyššia ako v iných komercných bankách a mala by motivovat k sporeniu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS