ČLÁNOK
Štátna energetická inšpekcia sa zlúči so SOI
10. apríla 2014

Štátna energetická inšpekcia sa od začiatku mája zlúči so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI). Od budúceho mesiaca tak bude SOI vykonávať štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike. Vyplýva to z nového zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý podpísal prezident Ivan Gašparovič.

Spotrebiteľ pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku bude môcť od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní namiesto súčasných siedmich pracovných dní. Zákon zároveň zavádza takzvaný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľom umožní zjednodušenie postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

Nová právna úprava taktiež reguluje niektoré ďalšie požiadavky. Ide najmä o úpravu tzv. predajných akcií, ktoré sa v súčasnosti zneužívajú v neprospech spotrebiteľov. Zákon vymedzuje povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť využívaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík. Na predajných akciách totiž predajcovia často zneužívajú dôveru a slabosť osobitne zraniteľnej skupiny spotrebiteľov, predovšetkým seniorov.

Podpis hlavy štátu pribudol aj pod novelu zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu bude musieť vykonávať ich zriaďovateľ. „Týmto spôsobom sa má odstrániť nejasnosť pôvodného ustanovenia v zákone, ktoré sa nezaoberalo výkonom správy trhových miest pre prípady, keď boli vo vlastníctve inej osoby ako obce,“ uvádza ministerstvo hospodárstva ako predkladateľ novely zákona. Novela zákona tiež počíta so zákazom predaja iných ako čerstvých húb na trhoch. Sušené huby sa budú môcť predávať len zabalené a spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. Novela zákona bude účinná od 1. júla tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS