ČLÁNOK
Štatistický úrad zrevidoval výsledky HDP za roky 1993 až 1999
7. júna 2002

Štatistický úrad SR (ŠÚ) zrevidoval údaje o hrubom domácom produkte (HDP) za roky 1993 až 1999. S výnimkou roku 1994 všetky medziročné rasty ekonomiky znížil. Revízia úrovní hrubého domáceho produktu (HDP) za roky 1996 – 1999 je dôsledkom implementácie metodiky ESNÚ 95 v národných účtoch SR. Zrevidovaný HDP za rok 2000 a 2001 ŠÚ zverejní neskôr.

HDP za rok 1999 vzrástol v stálych cenách podľa revidovaných údajov o 1,3 %, pričom pôvodné údaje naznačovali rýchlejší rast o 1,9 %. O 0,1 percentuálneho bodu znížil ŠÚ svoj výpočet tempa rastu hospodárstva za rok 1998 z pôvodných 4,1 % na 4 %. Najväčší rozdiel medzi údajmi HDP bol rovnako ako v roku 1999 aj v roku 1997. Podľa doterajších údajov v roku 1997 dosiahla dynamika rastu ekonomiky 6,2 %, no podľa zrevidovaných údajov to bolo len 5,6 %.

V roku 1996 ŠÚ znížil odhad tempa rastu HDP o 0,4 percentuálne body na 5,8 % a v roku 1995 o 0,2 percentuálne body na 6,5 %. Najvyššie tempo rastu v histórii Slovenska tak zostalo v roku 1995. Jedine v roku 1994 ŠÚ svoj výpočet rastu HDP zvýšil z pôvodných 4,9 % na 5,2 %. Rok 1993 bol prvým rokom samostatného Slovenska, a tak medziročné tempo rastu nie je možné určiť.

Prvá etapa implementácie, v rámci ktorej sa aplikovali hlavné princípy medzinárodnej metodiky ESNÚ 95, sa realizovala pri zostavovaní národných účtoch za roky 1996 až 1998. Pri zostavení národných účtoch za rok 1999 sa implementácia metodiky ESNÚ 95 rozšírila o ďalšie faktory vychádzajúce z právnych nariadení Európskej únie a odporúčaní Európskeho štatistického úradu Eurostat. Išlo napríklad o výpočet spotreby fixného kapitálu v sektore verejnej správy a neziskových inštitúcií z reprodukčnej hodnoty hmotného a nehmotného investičného majetku. Zohľadnilo sa aj preradenie Slovenskej konsolidačnej agentúry a Konsolidačnej banky do sektora verejnej správy a rozlíšenie klasifikovaných úverov poskytnutých bankami v závislosti od ich očakávanej návratnosti. Novým prvkom je aj zachytenie produkcie jednotiek poskytujúcich poisťovacie služby v členení na životné, neživotné a doplnkové dôchodkové poistenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS