ČLÁNOK
Štatistický úrad ukončil prvú fázu cenzu malých a stredných podnikov
22. apríla 2002

Návratnosť informácií požadovaných Štatistickým úradom SR (ŠÚ) v rámci cenzu malých a stredných podnikov (CMSP) dosiahla k 15. aprílu 18,86 %. ŠÚ odoslal podnikateľom celkovo 95 544 dotazníkov, z ktorých sa vrátilo vyplnených len 18 024 kusov. Podľa získaných informácií môže tak ŠÚ zaradiť do štatistického registra 4 655 aktívnych a 13 369 neaktívnych slovenských malých a stredných podnikov. Informoval o tom na piatkovej prezentácii CMSP vedúci oddelenia všeobecnej metodiky ŠÚ Karol Papaj.

Z celkového počtu 121 461 skúmaných štatistických jednotiek nedostali dotazníky len malí a strední podnikatelia z Nitrianskeho kraja, kde sa krajská správa ŠÚ rozhodla vynechať prvú fázu CMSP a potrebné informácie tak bude získavať až pomocou školených anketárov. V Banskej Bystrici, kde ŠÚ skúma 11 239 malých a stredných podnikov, sa krajskej správe vrátilo iba 786 odpovedí, teda necelých 7 % zo skúmaných jednotiek. Najochotnejší boli podnikatelia Prešovského kraja, ktorí vrátili až 3 876 z celkového počtu 12 449 odoslaných dotazníkov, čím ŠÚ dosiahol v kraji až 31,14-percentnú úspešnosť prvej fázy CMSP.

Ochota respondentov poskytovať údaje vrátením vyplneného dotazníku podľa odhadov ŠÚ nesplnila ani očakávaných 20 %. Podľa Papaja nezáujem podnikateľov spolupracovať s krajskými správami ŠÚ spočíva hlavne v obave zo zverejnenia poskytnutých údajov, z prevládajúceho podceňovania štatistických výskumov ako aj v administratívnej záťaži podnikateľov.

Cieľom prvého CMSP je aktualizovať databázu právnických osôb a živnostníkov v kategórií malých a stredných podnikov. ŠÚ tak chce dosiahnuť kompatibilitu slovenských štatistických registrov s európskymi. Cenzus je dotovaný čiastkou 15 mil. Sk zo štátneho rozpočtu a sumou 500 tis. eur z programu Phare.

Najviac jednotiek v počte 35 tisíc eviduje ŠÚ v Bratislavskom kraji, v Nitrianskom kraji ich počet prevyšuje 14,5 tisíc a v Košickom kraji dosahuje približne 13 tisíc jednotiek. Z celkového počtu subjektov, ktoré ŠÚ oslovuje, tvoria právnické osoby viac ako štvrtinu. Zber údajov z dotazníkov sa uskutoční do konca júla a úrad výsledky cenzu zverejní v druhej polovici tohto roka, prípadne začiatkom roka 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS