ČLÁNOK
Štatistický úrad prognózuje v tomto roku rast HDP o 4,1 %
17. septembra 2003

Podľa aktualizovanej prognózy Štatistického úradu SR (ŠÚ) dosiahne v tomto roku rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách 4,1 % a medziročná miera inflácie v decembri 8,9 %. V prvom polroku sa v SR podľa predbežného odhadu ŠÚ vytvoril HDP v objeme 564 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku bol reálne vyšší o 3,9 %, v bežných cenách vzrástol o 9 %. Vyplýva to z materiálu ŠÚ, ktorý v utorok vzala na vedomie vláda.

Z vytvoreného HDP tvorila pridaná hodnota 515,9 mld. Sk pri medziročnom zvýšení o 5,6 %. Podiel medzispotreby na hrubej produkcii bol 61,6 % a zostal na minuloročnej úrovni. Vyššia tvorba HDP súvisela najmä s prírastkom pridanej hodnoty v stálych cenách v priemysle o 10,1 mld. Sk, vo finančnom sprostredkovaní o 2,9 mld. Sk, v školstve o 1,8 mld. Sk, v doprave, poštách a telekomunikáciách o 1,7 mld. Sk a v pôdohospodárstve o 1,5 mld. Sk. Pridaná hodnota v stavebníctve, nehnuteľnostiach a prenajímaní sa zhodne zvýšila 0,7 mld. Sk. Minuloročná úroveň pridanej hodnoty sa nedosiahla hlavne v hoteloch a reštauráciách, kde klesla o 0,9 mld. Sk.

Na strane použitia spočíval medziročný rast HDP len vo vyššom zahraničnom dopyte, ktorý vzrástol o 22,8 %. Domáci dopyt zostal na úrovni vlaňajška, čo spôsobilo spomalenie rastu konečnej spotreby domácností na 1,2 %, útlm konečnej spotreby verejnej správy o 0,1 % a pokračujúci pokles tvorby hrubého fixného kapitálu o 1,1 %. Bežné príjmy domácností podľa predbežného odhadu dosiahli v prvom polroku 426,3 mld. Sk a boli nominálne o 6,5 % medziročne vyššie. Z celkových bežných príjmov použili domácnosti na bežné výdavky 94,9 mld. Sk a na svoju konečnú spotrebu 309,7 mld. Sk. Spomalenie tempa rastu konečnej spotreby domácností sa premietlo v znížení jej podielu na HDP oproti polroku 2002 o 1,4 percentuálneho bodu na 50,6 %.

Na trhu práce sa zrýchlil medziročný rast celkovej zamestnanosti, ktorý sprevádzal rýchlejší pokles počtu nezamestnaných. Zamestnanosť hospodárstva v medziročnom porovnaní vzrástla podľa výberového zisťovania pracovných síl o 1,9 % na 2 150,5 tis. osôb. Počet nezamestnaných v priemere za polrok medziročne klesol o 6,6 % na 464,8 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 1,3 percentuálneho bodu na 17,7 %. Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v národnom hospodárstve rástla pomalšie ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. V porovnaní s polrokom 2002 sa zvýšila o 6,2 % na 13 602 Sk. Vývoj reálnej mzdy zaostával za rastom HDP na zamestnanca v stálych cenách o 4,2 percentuálneho bodu.

Na trhu práce ŠÚ podľa výberového zisťovania pracovných síl prognózuje medziročný rast zamestnanosti o 1,6 % na 2 160 tis. osôb a pokles počtu nezamestnaných o 7,2 % na 452 tis. osôb. Miera nezamestnanosti by mala v priemere za rok dosiahnuť 17,2 %. Vo vývoji priemernej nominálnej mesačnej mzdy ŠÚ očakáva rast o 6,9 % na 14 450 Sk. Po zohľadnení predpokladaného vývoja spotrebiteľských cien by reálna mzda mala medziročne klesnúť o 1,4 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS