ČLÁNOK




Štatistický úrad bude pri výpočte IPP používať bázu roku 2000
24. apríla 2002

Od roku 2002 používa Štatistický úrad (ŠÚ) SR pri výpočte indexu priemyselnej produkcie (IPP) novú bázu 6-miestnych výrobkových reprezentantov za rok 2000. Zmena vyplynula podľa predstaviteľov štatistického úradu z európskych pravidiel, podľa ktorých je potrebné bázu v pravidelných intervaloch inovovať, a to v rokoch končiacich sa číslicami 0 a 5. Informovali o tom v utorok na tlačovej besede zástupcovia ŠÚ SR.

IPP zovšeobecňuje trendy priemyselnej výroby postupnou agregáciou indexov produkcie vybraných výrobkových reprezentantov, pričom reprezentantmi sú výrobky pokrývajúce minimálne 80 % produkcie odvetvia. V triedení podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) sa poskytuje medzinárodným organizáciám a používateľom ako jeden z najdôležitejších konjunkturálnych ukazovateľov. ŠÚ SR začal IPP uverejňovať od roku 1999 v nadväznosti na európsku normu Council Regulation na báze výrobkových reprezentantov za rok 1998.

V novej báze roku 2000 sa najvýraznejšie zvýšil podiel odvetví výroby a rozvodu elektriny, plynu a vody, výroby dopravných prostriedkov a výroby elektrických a optických zariadení. Naopak, v báze klesol podiel odvetví výroby potravín, nápojov a spracovania tabaku, výroby chemikálií, chemických produktov a chemických vlákien. Do bázy roku 2000 bolo zaradených 115 zo 6-miestnych výrobkových reprezentantov na základe ich vzrastajúceho podielu v jednotlivých odvetviach a naopak, z pôvodnej bázy roku 1998 bolo vyradených 53 výrobkových reprezentantov.

Z porovnania výpočtov v báze roku 2000 s bázou roku 1998 vyplýva, že zmena predstavuje v priemere za rok 2001 zreálnenie tempa produkcie o 2,1 percentuálneho bodu. IPP v novej báze v porovnaní s bázou 1998 je vyšší v spracovateľskom priemysle o 3,4 percentuálneho bodu, v ťažbe nerastných surovín klesol o 11 percentuálnych bodov. V energetike zmena bázy jeho vývoj neovplyvnila.

V priemyselnej výrobe zmena bázy spôsobila zvýšenie tempa produkcie v deviatich zo 14 priemyselných odvetví, najvýraznejšie vo výrobe dopravných prostriedkov o 11,5 percentuálneho bodu a výrobe chemikálií, chemických výrobkov a vlákien o 8,1 percentuálneho bodu. K poklesu vývoja IPP v porovnaní výsledkov za rok 2001 v pôvodnej a novej báze došlo v spracovaní dreva o 6,9 percentuálneho bodu, spracovaní ropy a koksu o 4,3, vo výrobe elektrických a optických zariadení o 3,4, gumy a výrobkov z gumy o 3,1 percentuálneho bodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS