ČLÁNOK
Štát znížil objednávku výkonov ŽSR o 700 tis. km
3. apríla 2000

Pre tlačovú agentúru SITA to povedal hovorca ŽSR Miloš Čikovský.

V novom cestovnom poriadku ŽSR, ktorý je už skompletizovaný a bude platiť od 28. mája, dôjde k viacerým zmenám v medzištátnej aj vnútroštátnej osobnej doprave. Jeho vypracovaniu predchádzali porady na medzinárodnej úrovni a takisto s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy na úrovni jednotlivých regiónov. Zohľadnili sa potreby regiónov, obcí a podnikov, a tiež technické a technologické možnosti jednotlivých tratí a staníc. ŽSR kládli dôraz hlavne na dodržanie prípojov medzi vlakmi a na maximálnu hospodárnosť.

Podľa M. Čikovského predpokladá Koncepcia nového cestovného poriadku je postavená na princípe maximálne možnej hospodárnosti v prevádzke, pri poskytovaní kvalitných služieb cestujúcej verejnosti.

V novom cestovnom poriadku bude expresný vlak Ex 274/275 Slovenská strela na trase Bratislava – Brno – Praha jazdiť s novou súpravou klimatizovaných vozňov. Z Bratislavy, Hlavnej stanice bude odchádzať o 6.55 h, do Prahy, Hlavné nádraží, príde o 12.18 h. Z Prahy bude premávať o 17.44 h, do Bratislavy príde o 22.58 h. V medzištátnej doprave Na trase Štúrovo – Kúty v smere do Čiech dôjde k posunu časového taktu EC vlakov neskôr o 30 minút, v opačnom smere k posunu skôr o 30 minút. Je to z dôvodu presmerovania týchto vlakov na dobudovaný medzinárodný koridor Českých dráh. Na trase Praha – Žilina – Košice budú niektoré rýchliky kvôli zvýšenému záujmu o cestovanie cez deň presunuté z nočných do denných trás. Lôžkový rýchlikový vlak Hornád z Košíc do Prahy a späť prejde do kategórie expresných vlakov pod číslom Ex 124/125. Tento vlak bude mať aj klimatizované vozne na sedenie.

V kategórii vnútroštátnych vlakov IC, Ex, R a Zr (zrýchlený vlak) nedôjde k redukcii. K zmenám dôjde v presmerovaní trás, v ich predĺžení, resp. k úprave ich časovej polohy pre zmenu časových polôh pri takzvaných eurotaktových rýchlikoch. Zachová sa aj taktová doprava, keďže jazdy rýchlikov v časovom takte sa osvedčili. Rýchliky z Bratislavy cez Žilinu do Košíc a späť, ktoré jazdia v časovom takte, budú mať cestovný čas predĺžený o 8 minút pre výluky medzi stanicami Bratislava – Rača – Cífer – Trnava. InterCity Tatran nebude stáť v Trenčíne a Liptovskom Mikuláši a IC Kriváň v Trenčíne. IC Hron nebude jazdiť z Bratislavy až do Banskej Bystrice, ale skončí jazdu vo Zvolene.

Niektoré skoré raňajšie a neskoré nočné osobné vlaky budú presunuté do vhodnejších časových trás. Zrušia sa spoje medzi 23:00 hod. až 04:00 hod. ŽSR na základe skutočného obsadenia vlakov prehodnotili potrebný počet vlakov v tzv. časových sedlách a počet vozňov v súpravách. ŽSR budú pokračovať v skvalitňovaní predaja cestovných lístkov elektronickým systémom KVC (komplexné vybavenie cestujúcich). Podľa M. Čikovského sa pripravuje aj elektronický predaj cestovných dokladov vo vlaku. Bude sa uskutočňovať cez prenosnú elektronickú osobnú pokladňu, ktorú budú používať sprievodcovia osobných vlakov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS