ČLÁNOK
Štát získal za prvý mesiac na daniach 876 mil. eur
8. februára 2014

Za prvý mesiac kalendárneho roka 2014 dosiahli daňové príjmy štátneho rozpočtu výšku 875,98 mil. eur. Štát tak z celoročne rozpočtovaných daňových príjmov vybral 10,08 %. Nedaňové príjmy podľa údajov zverejnených Finančným riaditeľstvom SR v januári predstavovali 14,66 mil. eur. Celkovo tak daňové a nedaňové príjmy štátneho rozpočtu dosiahli výšku 890,64 mil. eur.

Z daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku štát do rozpočtu získal v januári 171,51 mil. eur, čo predstavovalo 9,46-percentné plnenie celoročného odhadu. Daň z príjmov právnických osôb pritom prispela sumou 132,57 mil. eur. Z domácich daní na tovary a služby získal štátny rozpočet 701,77 mil. eur, čím sa očakávané príjmy naplnili na 10,25 %. Najväčším podielom prispela daň z pridanej hodnoty (DPH), a to na úrovni 531,61 mil. eur. Rozpočtovaný príjem z DPH sa tak naplnil na 10,82 %. Na spotrebných daniach štát vybral za prvý mesiac 170,17 mil. eur, čím dosiahli príjmy z týchto daní 8,78 % z celoročne rozpočtovanej úrovne. Štátny rozpočet si prilepšil o 2,61 mil. eur aj daňami z medzinárodného obchodu a transakcií.

Celkové daňové príjmy by v tomto roku podľa schváleného rozpočtu mali dosiahnuť 8,69 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS