ČLÁNOK
Štát získal z daní za sedem mesiacov vyše 5 mld. eur
12. augusta 2013

Daňové príjmy štátu prekročili v priebehu prvých siedmich mesiacov 5 mld. eur a štát tak z celoročne rozpočtovaných príjmov vybral 56,72 %. Nedaňové príjmy za prvých sedem mesiacov podľa priebežných údajov zverejnených Finančným riaditeľstvom SR dosiahli 168,2 mil. eur a celkové daňové a nedaňové príjmy štátneho rozpočtu tak predstavovali 5,22 mld. eur. Z daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku získal štát do rozpočtu za sedem mesiacov 1,35 mld. eur, čo predstavovalo 57,4-percentné plnenie celoročného rozpočtu. Z domácich daní na tovary a služby štátny rozpočet získal 3,67 mld. eur a očakávané príjmy sa tak naplnili na 56,64 %. O viac ako 15,6 mil. eur si rozpočet polepšil vďaka daniam z medzinárodného obchodu a transakcií.

  V rámci domácich daní za tovary a služby vybral štát ku koncu júla na dani z pridanej hodnoty (DPH) 2,58 mld. eur, čo predstavovalo 57,8 % z očakávanej výšky. Príjem štátneho rozpočtu zo spotrebných daní dosiahol ku koncu siedmeho mesiaca 1,09 mld. eur. Z celoročného rozpočtu tak štát na týchto daniach získal 54,06 %.

Celkové daňové príjmy v tomto roku by podľa schváleného rozpočtu mali dosiahnuť 8,912 mld. eur. Ministerstvo financií však už začiatkom februára informovalo, že spomalenie hospodárskeho rastu v porovnaní s prognózou, na ktorej je postavený schválený rozpočet, bude znamenať nižšie príjmy z daní a odvodov v sume 361 mil. eur. Koncom júna ministerstvo avizovalo ďalší výpadok daňových a odvodových príjmov vo výške takmer 350 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS