ČLÁNOK
Štát získal z daní za osem mesiacov vyše 5,7 mld. eur
15. septembra 2013

Daňové príjmy štátu prekročili v priebehu ôsmich mesiacov 5,7 mld. eur a štát tak z celoročne rozpočtovaných príjmov vybral 63,99 %. Nedaňové príjmy za osem mesiacov podľa priebežných údajov zverejnených Finančným riaditeľstvom SR dosiahli 212 mil. eur a celkové daňové a nedaňové príjmy štátneho rozpočtu tak predstavovali 5,91 mld. eur. Z daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku získal štát do rozpočtu za osem mesiacov 1,52 mld. eur, čo predstavovalo 64,19-percentné plnenie celoročného rozpočtu. Z domácich daní na tovary a služby štátny rozpočet získal 4,16 mld. eur a očakávané príjmy sa tak naplnili na 64,1 %. O viac ako 17,8 mil. eur si rozpočet polepšil vďaka daniam z medzinárodného obchodu a transakcií.

  V rámci domácich daní za tovary a služby vybral štát ku koncu augusta na dani z pridanej hodnoty (DPH) 2,88 mld. eur, čo predstavovalo 64,4 % z očakávanej výšky. Príjem štátneho rozpočtu zo spotrebných daní dosiahol ku koncu ôsmeho mesiaca 1,27 mld. eur. Z celoročného rozpočtu tak štát na týchto daniach získal 63,35 %.

Celkové daňové príjmy v tomto roku by podľa schváleného rozpočtu mali dosiahnuť 8,912 mld. eur. Ministerstvo financií však už začiatkom februára informovalo, že spomalenie hospodárskeho rastu v porovnaní s prognózou, na ktorej je postavený schválený rozpočet, bude znamenať nižšie príjmy z daní a odvodov v sume 361 mil. eur. Koncom júna ministerstvo avizovalo ďalší výpadok daňových a odvodových príjmov vo výške takmer 350 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS