ČLÁNOK
Štát za dva mesiace hospodáril s deficitom 185,1 mil. eur
2. marca 2009

Napĺňanie príjmov štátneho rozpočtu naďalej zaostáva za rokom 2008. Podľa aktuálnych údajov rezortu financií totiž celkové príjmy štátu za prvé dva mesiace tohto roka predstavovali 1,411 mld. eur, čo bolo v porovnaní so stavom ku koncu februára minulého roka o 17,5 % menej. V porovnaní s januárom sa však plnenie príjmov štátu v medziročnom porovnaní napriek tomu zlepšilo. V prvom mesiaci tohto roka boli totiž príjmy medziročne nižšie až o takmer 40 %. Celkové výdavky rozpočtových kapitol dosiahli za dva mesiace 1,596 mld. Sk, čo takisto v porovnaní s vlaňajškom znamenalo pokles, avšak iba o 3,8 %. Štátna správa tak ku koncu februára tohto roka hospodárila s deficitom na úrovni 185,1 mil. eur, kým v rovnakom období minulého roka vykázala prebytok v sume 51,6 mil. eur.

Rozpočet celkových príjmov štátu sa tak po dvoch mesiacoch plnil len na 10,8 %. V porovnaní s vlaňajškom sa pritom nedarilo plniť najmä daňové príjmy, ktoré ku koncu februára medziročne poklesli o 18,9 % na 1,167 mld. eur, čo predstavovalo 11,8 % celoročného rozpočtu. Príjmy z výberu dane z pridanej hodnoty, ktoré tvoria podstatnú časť daňových príjmov, boli dokonca medziročne nižšie o 49,1 %. Dosiahli 399 mil. eur, čo zodpovedalo 8 % celoročného plánu. Pozitívny vývoj však rezort financií zaznamenal pri spotrebných daniach, ktorých výber medziročne stúpol o 28,4 % na 589,5 mil. eur, čo už predstavovalo 28,5 % celoročného rozpočtu. Mierny medziročný nárast zaznamenal aj výber dane z príjmov právnických osôb, a to o 0,5 % na 198,7 mil. eur. Z celoročného plánu to predstavuje 8,1 %. Daň z príjmov vyberaná zrážkou dosiahla 43,9 mil. eur, čo znamenalo oproti koncu februára 2009 pokles o 2,4 % a 21,2 % z celoročného rozpočtu. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorej výber však takmer celý smeruje do rozpočtov samospráv, evidoval rezort financií mínus 69,7 mil. eur.

Nedaňové príjmy medziročne klesli o 30,8 % na 83,8 mil. eur, čo bolo 9,4 % z rozpočtovanej úrovne na celý rok. Granty a transfery v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi vlaňajška naopak stúpli o 6,2 % na 159,8 mil. eur. Z toho predstavovali príjmy z rozpočtu Európskej únie sumu 158,7 mil. eur. Príjmy z európskeho rozpočtu tak medziročne vzrástli o 6,6 % a ku koncu februára plnili celoročný rozpočet na 8,4 %.

Jednotlivé rozpočtové kapitoly pritom za prvé dva mesiace čerpali výdavky zodpovedajúce 11,3 % z celoročného rozpočtu. Bežné výdavky medziročne poklesli o 2,1 % na 1,562 mil. eur. Čo bolo 13,1 % z výšky rozpočtovanej na celý rok 2009. Výrazne však pokleslo predovšetkým čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré boli v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi roka 2008 nižšie až o 46,5 % na úrovni mierne vyše 34 mil. eur. Táto suma pritom predstavovala iba 1,5 % z celoročného plánu kapitálových výdavkov štátu.

Na celý rok 2009 sú pritom podľa parlamentom schváleného zákona o štátnom rozpočte na tento rok rozpočtované celkové príjmy na úrovni 13,116 mld. eur. Daňové príjmy by z tejto sumy mali tvoriť 9,886 mld. eur, zvyšok by mali byť granty a transfery predovšetkým z rozpočtu Európskej únie a nedaňové príjmy. Celkové výdavky sú na rok 2009 rozpočtované vo výške 14,125 mld. eur, z čoho bežné výdavky majú tvoriť 11,898 mld. eur. Štát by mal teda v tomto roku hospodáriť so schodkom na úrovni 1,009 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS