ČLÁNOK
Štát vyzval k prejaveniu záujmu o podiely v REP
9. novembra 2001

Vláda SR prostredníctvom inzerátu vyzvala významných medzinárodných investorov, aby predložili vyjadrenie záujmu o minoritné podiely v troch transformovaných rozvodných energetických podnikoch. Ide o Východoslovenskú energetiku (VSE), a.s., Stredoslovenskú energetiku (SSE), a.s. a Západoslovenskú energetiku, a.s. (ZSE). V každom z troch podnikov môže investor získať 49-percentný podiel.

Všetky tri akciové spoločnosti reprezentujú nástupcov štátnych rozvodných energetických podnikov, ktorí prevezmú ich aktíva týkajúce sa rozvodu elektrickej energie. Vyjadrenia záujmu by mali investori predložiť do 28. novembra tohto roka jednotlivým poradcom pre privatizáciu transformovaných akciových spoločností. Po ich odovzdaní bude podľa inzerátu vybraný určitý počet potenciálnych kupujúcich, aby sa zúčastnili výberových konaní na predaj stanovených podielov. Vyjadrenia záujmu by mali obsahovať informácie o aktivitách investora vrátane aktivít v odvetví elektroenergetiky, dôvody záujmu o konkrétny podnik a najnovšie finančné výkazy. Poradcami pri privatizácii rozvodných podnikov sú v prípade ZSE CA IB Securities, a.s., o.c.p., poradcom pre SSE sa stala HSBC Investment Bank plc a pre odštátnenie väčšej časti VSE bola vybratá BNP Paribas.

Akciovú spoločnosť ZSE už Fond národného majetku SR (FNM) zapísal do Obchodného registra k 1. novembru 2001. Fond je pripravený zapísať akciové spoločnosti vzniknuté transformáciou Východoslovenských energetických závodov a Stredoslovenských energetických závodov do Obchodného registra začiatkom decembra. Transformácia VSE sa však podľa vyjadrenia ministra hospodárstva Ľubomíra Haracha z účtovných dôvodov uskutoční až na začiatku budúceho roka. Majoritný podiel v transformovaných energetických spoločnostiach ostane v majetkovej účasti FNM.

Medzi prvých záujemcov o privatizáciu nových distributérov patrí nemecká firma Energie Baden-Württemberg AG, ktorá sa chce uchádzať o Západoslovenskú energetiku. Ide o tretiu najväčšiu firmu v Nemecku pôsobiacu v elektroenergetike.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS