ČLÁNOK
Štát vypovie zmluvu o prenájme elektrárne Gabčíkovo
4. decembra 2014

 Štát sa rozhodol vypovedať zmluvu so Slovenskými elektrárňami o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Ide o zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktorú Slovenské elektrárne podpísali so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba v roku 2006 v rámci procesu predaja 66-percentného podielu elektrární talianskej spoločnosti Enel. „Po ôsmich rokoch prevádzkovania vodnej elektrárne Gabčíkovo talianskou spoločnosťou Enel sme sa pre vážne porušenia tejto zmluvy rozhodli dnešným dňom zmluvu o prevádzkovaní vodnej elektrárni Gabčíkovo s výkonom 710 megawattov vypovedať. Toto je naše rozhodnutie,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede premiér Robert Fico.

Na vypovedanie zmluvy existujú podľa predsedu vlády tri dôvody. „Slovenské elektrárne, teda jeho majoritný vlastník talianska spoločnosť Enel nám odmieta poskytovať elementárne údaje a informácie, ktoré by nám umožnili zistiť, do akej miery je rozdeľovanie zisku z vodnej elektrárni spravodlivé alebo nespravodlivé pre štát,“ predstavil prvý dôvod Fico. Druhým dôvodom je podľa neho fakt, že Slovenské elektrárne pod vedením talianskeho manažmentu nepripravili žiadne plány rekonštrukcie a generálnych opráv spomínanej vodnej elektrárne.

Tretím dôvodom je, že taliansky Enel si neplní povinnosť platiť ročne Vodohospodárskej výstavbe, ktorá spravuje celé Vodné dielo Gabčíkovo, 5 miliónov eur, ktoré majú ísť na údržbu vodného diela súvisiacu s prevádzkou gabčíkovskej vodnej elektrárne. „Toto taliansky Enel spochybňuje. Dokonca žiada od Slovenskej republiky zaplatenie 43 miliónov eur naspäť,“ zdôraznil Fico.

Premiér sa prípadných sankcií či medzinárodných arbitráži zo strany talianskeho investora neobáva. „My sme prijali rozhodnutia aj pokiaľ išlo o zisky zdravotných poisťovní. My si myslíme, že máme absolútne právo na vypovedanie tejto zmluvy a myslíme si, že akékoľvek pokusy talianskej spoločnosti Enel o akúkoľvek náhradu škody budú neúspešné,“ konštatoval Fico.

Vodohospodárska výstavba, ktorá pôsobí pod ministerstvom životného prostredia, predložila koncom augusta tohto roka vláde správu, podľa ktorej Slovenské elektrárne nedodržujú zmluvu o prenájme gabčíkovskej elektrárne. „Slovenské elektrárne si neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, na základe čoho dochádza v súčasnosti k viacerým problémom spojeným s prevádzkou Vodnej elektrárne Gabčíkovo, v dôsledku ktorých vzniká pre náš podnik škoda,“ uviedla v správe Vodohospodárska výstavba. Podľa štátneho podniku sú problémom platby zo strany Slovenských elektrární, ktoré majú za prenájom vodnej elektrárne na Dunaji platiť. Vodohospodárska výstavba sa sťažuje na neposkytovanie potrebných informácií zo strany Slovenských elektrární. Vodohospodárska výstavba dokonca tvrdí, že Slovenské elektrárne môžu ohroziť bezpečnú prevádzku vodnej elektrárne. Štátnemu podniku sa totiž nepáči, že elektrárne stále nevykonali generálnu opravu turbín. Slovenské elektrárne vtedy všetky obvinenia zo strany štátneho podniku odmietli.

Zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo podpísali v marci 2006, teda ešte pred samotným ukončením privatizačného procesu, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Slovenské elektrárne. Podpisom zmluvy získali elektrárne právo prevádzkovať gabčíkovskú elektráreň na obdobie 30 rokov. Táto zmluva sa však nepozdávala nastupujúcej prvej Ficovej vláde, ktorá ju v roku 2007 napadla na súde s tým, že ju chcela zrušiť. Doteraz je na súdoch podaných v tejto veci celkovo dvanásť súdnych sporov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS