ČLÁNOK
Štát vymáha za záruky od firiem v konkurze 20,555 mld. Sk
1. augusta 2002

Od 19 podnikov v konkurze, ktorým bola poskytnutá štátna záruka na úvery a za ktoré sa realizovali štátne garancie, vymáha Ministerstvo financií SR (MF) pohľadávky v objeme viac ako 20,555 mld. Sk. Výťažnosť z predaja majetku týchto firiem je pritom vo väčšine prípadov veľmi nízka. Ako sa uvádza v správe MF o aktuálnom stave speňažovania ich majetku, problémom je najmä zdĺhavosť konkurzov a nízky vplyv veriteľov na ich priebeh.

Voči spoločnosti Calex, a.s., Zlaté Moravce eviduje MF najvyššiu pohľadávku 10,85 mld. Sk. V súčasnosti správca konkurznej podstaty speňažuje majetok podniku, pričom výťažok z neho predstavuje približne 1 mld. Sk. Štát tak bude pravdepodobne čiastočne uspokojený. Poskytnutá záruka totiž bola sčasti zabezpečená nehnuteľným a hnuteľným majetkom, ktorý sa podarilo predať zahraničnému záujemcovi.

Druhú najvyššiu pohľadávku štátu, voči spoločnosti PT Žilina vo výške 5,676 mld. Sk, správkyňa konkurznej podstaty na prieskumnom pojednávaní poprela. MF sa o jej uznanie v plnej výške domáha incidenčnou žalobou. Majetok úpadcu určený na predaj má však hodnotu len 1 mld. Sk. Voči ZŤS Dubnica nad Váhom si štát nárokuje takmer 1,6 mld. Sk a voči ZTS TEES, a.s., Martin, eviduje rezort financií pohľadávku 1,315 mld. Sk, vyše polovice z nej ale správca konkurznej podstaty na prieskumnom pojednávaní poprel.

Po zverejnení vyhlásenia konkurzu na príslušný podnik vykoná MF inventúru pohľadávok a skompletizuje dostupnú dokumentáciu o nich. V spolupráci so Slovenskou konsolidačnou, a.s., ich následne prihlási na príslušnom súde. Zo strany správcov konkurznej podstaty však podľa MF často dochádza k neuznaniu pohľadávok, ktorú si potom ministerstvo uplatňuje na súde incidenčnou žalobou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS