ČLÁNOK
Štát vyhral so SE súdny spor o regulovaných cenách
25. apríla 2014

Štátu sa podarilo vyhrať súdny spor so Slovenskými elektrárňami, a.s. (SE). Tie sa domáhali náhrady škody vo výške 94,5 miliónov eur za reguláciu veľkoobchodných cien elektriny pre domácnosti a malé podniky ešte z rokov 2009 a 2010. Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu SE voči Ministerstvu hospodárstva SR (MH) a potvrdil tak rozhodnutie Okresného súdu Bratislava. „Toto rozhodnutie považujem za úspech. Za údajnú škodu, ktorá mala vzniknúť Slovenským elektrárňam ministerstvo nezodpovedá,“ uviedol minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Slovenský dominantný výrobca elektriny tvrdil, že škodu mu spôsobilo rozhodnutie MH, ktoré mu uložilo dodávať domácnostiam a malým podnikom v spomínaných rokoch elektrickú energiu vo všeobecnom hospodárskom záujme za regulovanú cenu. Slovenské elektrárne sa zatiaľ k rozsudku krajského súdu nechceli vyjadrovať. „Čakáme na oficiálne doručenie rozsudku,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa SE Janka Burdová.

Slovenské elektrárne sa obrátili na súdy potom, čo Najvyšší súd v roku 2011 označil cenovú reguláciu za nezákonnú. Podniku tým podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci automaticky vznikla povinnosť žiadať o odškodnenie.

Okresný súd následne v rozsudku z roku 2012 uviedol, že samotné rozhodnutie ministerstva nemohlo vyvolať vznik prípadnej škody. „S tým sa stotožnil aj odvolací súd a uznal rozsudok okresného súdu za správny a dostatočne odôvodnený,“ dodal rezort hospodárstva. Proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave už nie je možné podať odvolanie a rozsudok nadobudne právoplatnosť po doručení jeho písomného vyhotovenia účastníkom konania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS