ČLÁNOK
Štát v roku 2001 ručí za splatenie 25,782 mld. Sk úverov
12. októbra 2000

V budúcom roku štát garantuje splatenie úverov vo výške 25,782 mld. Sk. Ako vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu, celkový objem úverových garancií začiatkom budúceho roka dosiahne 137,42 mld. Sk, z toho 105,303 mld. Sk predstavujú splátky istiny a 32,118 mld. Sk úroky.

Štát preberá najväčšie záruky za záväzky Slovenských elektrární (SE) v objeme 5,955 mld. Sk. Najvyššia záruka je na úver od Všeobecnej úverovej banky a Slovenskej sporiteľne pre SE na Jadrovú elektráreň Mochovce, kde splátka istiny predstavuje 900 mil. Sk a úroky 539,7 mil. Sk. Štát prevzal na tento úver záruku v roku 1996. Celkové štátom garantované dlhy SE, ktoré sa budú splácať až do roku 2009, predstavujú 43,395 mld. Sk, z toho splátky istiny dosahujú 32,984 mld. Sk a úroky 10,409 mld. Sk.

Na druhom mieste medzi podnikmi s najvyšším objemom vládnych garancií na záväzky splatné v roku 2001 je š.p. Vodohospodárska výstavba, ktorá má splatiť celkovo 5,092 mld. Sk. Z tohto objemu 4,620 mld. Sk predstavuje splátka úveru od Bankers Trust, za ktorý sa štát zaručil v roku 1998. Podnik bude do roku 2006 splácať celkovo 20,422 mld. Sk, z toho 4,918 mld. Sk na úrokoch a 15,504 mld. Sk na splátkach istiny.

Železnice SR majú v nasledujúcom roku splatiť vládou zaručené úvery vo výške 3,972 mld. Sk. Štát však garantuje za železnice splatenie úverov v celkovej sume 27,603 mld. Sk, postupne až do roku 2014. Istina z toho predstavuje 20,161 mld. Sk a úroky 7,442 mld. Sk. V roku 2001 by mali Železnice splatiť najviac Fuji Bank, pričom istina tohto úveru je 2,660 mld. Sk a úrok 313,2 mil. Sk.

Posledný rok bude splácať svoje záväzky v objeme 2,955 mld. Sk, na ktoré sa vzťahuje štátna záruka, š.p. Chemicelulóza Žilina. Väčšinu týchto záruk vláda poskytnutá ešte v roku 1992. Splátka istiny v tomto prípade predstavuje 2 798 mld. Sk a úroky 157 mil. Sk. Rovnako poslednú splátku istiny v objeme 1,154 mld. Sk a úroku 31,6 mil. Sk by mali v nasledujúcom roku uskutočniť Solivary, a.s. Prešov. Na tento úver dostal podnik štátnu záruku v roku 1996.

Viac ako 1,578 mld. Sk tvoria v roku 2001 štátne záruky za úvery Štátneho fondu cestného hospodárstva. Fond bude splácať dlhy až do roku 2008, pričom na istine zaplatí 16,489 mld. Sk a na úrokoch 5,554 mld. Sk. V budúcom roku budú najväčšou úhradou prostriedky od Credit Suisse First Boston, ktoré fond získal v roku 1999, pričom splátkový kalendár na budúci rok určuje iba splatenie úroku. Istinu začne fond splácať až v roku 2002. Ďalšou významnejšou položkou budú úroky v objeme 323,1 mil. Sk z úveru poskytnutého rovnakou inštitúciou na výstavbu diaľnic v roku 2000.

Dlhy Slovenských telekomunikácií, a.s., v objeme 8,072 mld. Sk (z toho istina dosahuje 6,361 mld. Sk a úroky 1,710 mld. Sk) majú splatnosť až do roku 2010. V budúcom roku by mali telekomunikácie zaplatiť ôsmim veriteľom 1,193 mld. Sk úverov, na ktoré sa vzťahuje štátna záruka. Najväčší podiel má úver od Svetovej banky, kde je v budúcom roku splatných 301,5 mld. Sk, z toho istina 161,6 mil. Sk a úroky 139,9 mil. Sk.

V budúcom roku sa budú štátne záruky vzťahovať aj na úvery pre Calex, a.s. v objeme 72,5 mil. Sk, Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (328,5 mil. Sk), ZŤS Dubnica nad Váhom, a.s. (691,8 mil. Sk), DMD Fin, a.s. (492,6 mil. Sk), Slovenskú záručnú a rozvojovú banku (185 mil. Sk), Pozagas, a.s. (240,1 mil. Sk), Paroplynový cyklus, a.s. (148,4 mil. Sk). Ďalšie záruky sú na úvery Riadenia letovej prevádzky (81,8 mil. Sk), Imuny, š.p. (36 mil. Sk), Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (10,3 mil. Sk) a ZŤS Martin v objeme 701,1 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS