ČLÁNOK
Štát v januári hospodáril s deficitom vyše 62 mil. eur
1. februára 2013

Štát v prvom mesiaci tohto roka skončil hospodárenie s miernym schodkom na úrovni 62,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní to však znamenalo zhoršenie, keďže v januári minulého roka hospodáril štát s prebytkom 97,9 mil. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených ministerstvom financií.

Za medziročným zhoršením salda štátneho rozpočtu pritom stál predovšetkým pokles príjmov. Kým v januári minulého roka dosiahli 1,02 mld. eur, v tomto roku to bolo iba 840,2 mil. eur, čo znamenalo pokles o 17,6 %. Celkové výdavky poklesli o 2,1 % na 902,7 mil. eur.

Základom celkových príjmov rozpočtu sú daňové príjmy. Tie boli v januári medziročne o 18,1 % nižšie, keď dosiahli 800,1 mil. eur. V rámci nich klesol predovšetkým výber dane z pridanej hodnoty, a to o 27,4 % na 483,7 mil. eur. Mierne nižší, o 3 %, bol aj výber spotrebných daní na úrovni 161,6 mil. eur.

Medziročný pokles daňových príjmov podľa rezortu financií spôsobili najmä problémy na finančnej správe s vracaním nadmerných odpočtov začiatkom roka 2012. „Umelo otvorené daňové kontroly z konca roku 2011 a nevyplácanie nadmerných odpočtov DPH v roku 2012 síce výrazne pozitívne ovplyvnili minuloročné januárové hotovostné plnenie, ale v súčasnosti to má naopak štatisticky negatívny vplyv,“ uvádza v komentári ministerstvo. Štatistický nižší výber príjmov v januári tohto roka je tak podľa rezortu až z 81 % spôsobený vyššími nadmernými odpočtami.

Výber dane z príjmov právnických osôb v prvom mesiaci roka mierne stúpol o 0,5 % na 123,1 mil. eur a zrážkovej dane o 9,9 % na 37,2 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorá v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celá do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu januára evidoval záporných 7,9 mil. eur.

Nedaňové príjmy štátu v januári medziročne klesli o 14,6 % na 35,3 mil. eur. Pri grantoch a transferoch evidoval rezort financií medziročný nárast až o takmer 260 %. Spôsobené to je však tým, že zo začiatku roka sa pri tejto položke evidujú len minimálne sumy. Na spomínaný 260-percentný nárast tak postačili príjmy na úrovni 4,8 mil. eur. Vyše 4 mil. eur z tejto sumy pritom tvorili príjmy z rozpočtu Európskej únie.

Z celkových výdavkov tvorili ku koncu januára bežné výdavky, ktoré smerujú predovšetkým na zabezpečenie fungovania štátnych organizácií a mzdy ich pracovníkov, 874,9 mil. eur. Medziročne tak boli nižšie o 4,4 %. Kapitálové výdavky v prvom mesiaci roka dosiahli 27,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní to síce znamenalo nárast o takmer 340 %, vyčerpané však bolo len na necelé 1 % z celoročného plánu.

Za poklesom výdavkov podľa ministerstva financií stojí najmä pokles výdavkov na transfer Sociálnej poisťovni, ktoré sa medziročne znížili o 88,2 mil. eur. Pre vyššie čerpanie eurofondov naopak stúpli výdavky na ich dofinancovanie a vzrástol tiež odvod do rozpočtu Európskej únie, kam sme na základe decembrovej žiadosti Európskej komisie posielali dodatočných 19,6 mil. eur.

Podľa schváleného rozpočtu by štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,002 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,916 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť 3,085 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS