ČLÁNOK
Štát uvažuje o ďalšom znižovaní podpory pri stavebnom sporení
12. septembra 2003

Jednou z najdiskutovanejších tém pri pripravovanej novej koncepcii bytovej politiky bude aj výška podpory pri stavebnom sporení. Štát totiž uvažuje s ďalším znižovaním podpory pri stavebnom sporení, voči čomu namietajú samotné sporiteľne. Ukazujú pritom na fakt, že ich podiel na bytovej výstavbe v súčasnosti predstavuje približne 75 %, čo by mal podľa nich brať štát do úvahy. Podľa predsedu predstavenstva 1. stavebnej sporiteľne Jána Burgera prístup vlády sporiteľne nepríjemne prekvapil, „pre nás je dôležité aby sme pre klienta získali čo najviac prostriedkov, “ skonštatoval na štvrtkovom diskusnom fóre HNclubu. Podľa Burgera môže zníženie štátnej prémie ohroziť samotné refinancovanie stavebného sporenia. Ako dodal, kroky by sa mali robiť v iných oblastiach a to napríklad úpravou legislatívy tak, aby sa zrýchlil rozvoj bytovej výstavby.

Podľa ministra výstavby a regionálneho rozvoja Lászloa Gyurovszkého, je však nevyhnutné súčasnú koncepciu bytovej politiky prehodnotiť, aby sa zabezpečilo efektívnejšie čerpanie prostriedkov štátu z tejto oblasti. Nová koncepcia má byť zameraná predovšetkým na pomoc strednej vrstve obyvateľov a preto by sa mali zo štátnych peňazí podporovať iba byty v bytových domoch s rozlohou do 90 metrov štvorcových a v rodinných domoch do 140 metrov štvorcových. Obmedzenia sa však pripravujú okrem zníženia štátnej prémie pri stavebnom sporení aj pri Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), kde by sa mal výraznejšie zúžiť okruh podporovaných cieľov. Podľa Gyurovszkého je načase prehodnotiť aj priame dotovanie bytovej výstavby v prospech poskytovania úverov s nízkou sadzbou. „To by malo pozitívny vplyv aj na deficit verejných financií a teda aj plnenie Maastrichtskych kritérií,“ povedal minister.

Proti tvrdeniam sporiteľní sa postavil aj zástupca rezortu financií, jeho štátny tajomník Vladimír Tvaroška. Podľa neho je dokonca najvýznamnejšou podporou rozvoja bývania zdravá národohospodárska politika a s tým spojený pokles úrokových sadzieb. „Napriek tomu chápeme bytovú výstavbu ako špecifikum a chápeme potrebuje podpory,“ povedal s tým, že čiastku vyše 7 mld. Sk ktorá sa tento rok rozpočtovala na rozvoj bývania je dostatočná a v budúcnosti možno ťažko očakávať jej navýšenie.“ V prepočte na každý nový byt prispeje štát sumou 500 tis. Sk,“ upresnil. Tvaroška preto podporil kroky rezortu výstavby a regionálneho rozvoja s tým, že základným kritériom novej koncepcie by malo byť zabezpečenie efektivity využitia štátom vynakladaných prostriedkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS