ČLÁNOK




Štát uhradí do 70% nákladov na výstavbu priemyselnej zóny
17. apríla 2001

Podľa návrhu zákona o priemyselných parkoch môže štát pokryť až 70 % celkových nákladov obce na zriadenie priemyselnej zóny. Dotáciami bude štát podporovať predovšetkým zabezpečenie technického vybavenia potrebného pre výstavbu priemyselného parku a majetkové vysporiadanie pozemkov. Na zasadnutí pôdohospodárskeho výboru parlamentu to uviedol generálny riaditeľ Sekcie stratégií Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec.

Aby sa zabránilo budovaniu prázdnych priemyselných zón ako v ČR a Maďarsku, musí podľa návrhu žiadajúca obec splniť určité podmienky, ako napríklad mať uzavretú zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy s konkrétnym investorom. Obec tiež potrebuje záväzné stanovisko o dodávke elektriny, vody a plynu a zároveň sa musí preukázať finančnými prostriedkami minimálne vo výške 30 % z celkových nákladov na výstavbu zóny.

Ako konštatoval J. Oravec, účelom zákona nie je len podpora projektov výstavby na zelenej lúke, ale i využitie a zmodernizovanie výrobných priestorov skrachovaných firiem. „Vysoká cena za vyňatie pôdy z pozemkového fondu motivuje investorov a obce k hľadaniu málo bonitnej pôdy, alebo už existujúcich ale nevyužívaných výrobných priestorov,“ dodal.

Zo štátneho rozpočtu je na tento rok vyčlenených na výstavbu priemyselných parkov 500 mil. Sk. Podľa slov J. Oravca by sa mala táto suma podľa aktuálnych možností v ďalších rokoch zvyšovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS