ČLÁNOK
Štát si zrejme upevňuje svoj akciový podiel vo VÚB
28. augusta 2000

V súčasnosti prebieha koncentrácia akciových podielov vnučkovských spoločností Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) prostredníctvom akciovej spoločnosti A.Index. Pozornosť vzbudil najmä prevod 8,91 % obchodovateľnej emisie VÚB v priamych obchodoch na bratislavskej Burze cenných papierov (BCPB) zo spoločnosti Consult real, a.s. na akciovú spoločnosť A.Index. Išlo o prevod 363 438 akcií pri cene prevyšujúcej 2 200 Sk. Objem obchodovateľnej emisie akcií VÚB predstavuje 4,5 mld. Sk. Akcie VÚB sa pritom na parkete BCPB v tom čase obchodovali za ceny okolo 800 Sk. K ďalším prevodom akcií VÚB došlo minulý týždeň, keď majiteľa zmenil ďalší, 5,08-percentný balík akcií VÚB. Aj v tomto prípade bol ich nadobúdateľom A.Index.
Ako pre SITA uviedol šéf Koordinačnej jednotky pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk Juraj Renčko, spomínané prevody súvisia s potrebou stransparentniť vlastníctvo akcií spomínanej bankovej inštitúcie, ktorá v súčasnosti stojí pred privatizáciou. „Vzhľadom na to, že banka prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vlastnila svoje akcie, bola táto situácia značne netransparentná. Okrem toho bola pohľadávka VÚB voči jej dcérskym spoločnostiam vysoko stratová práve kvôli cene 2 200 Sk za akciu,“ uviedol J. Renčko. A.Index podľa jeho slov odkupuje akcie od vnučkovských spoločností VÚB za cenu, za ktorú tieto akcie nadobudli spomínané spoločnosti. Tie ich nakúpili ešte za bývalého vedenia banky za nevýhodných podmienok, pričom na tento účel im materská banka vtedy poskytla finančný úver.
Podľa slov J. Renčka A.Index nie je súkromnou spoločnosťou, ale jej 100-percentným vlastníkom je Slovenská konsolidačná, a.s. Spoločnosť A.Index podľa J. Renčka nebude v budúcnosti skupovať akcie VÚB od iných než spomínaných vnučkovských spoločností. Po skoncentrovaní uvedených akcií v portfóliu A.Indexu by tieto mali prejsť na Slovenskú konsolidačnú, a.s. Uvedené prevody preto možno označiť ako záujem štátu upevniť si svoj podiel vo VÚB pred pripravovaným predajom jej akcií strategickému investorovi.
Základné imanie VÚB je v súčasnosti takmer 13,5 mld. Sk. Privatizácia VÚB má prebehnúť v dvoch fázach. V prvom kole budú akcie VÚB ponúknuté na predaj multilaterálnym investorom, ktorými by sa mali stať International Finance Corporation, člen skupiny Svetovej banky, a Európska banka pre obnovu a rozvoj. V tejto fáze, ktorá by sa mala ukončiť do konca tohto roka, má štát záujem o odpredaj 15 až 20-percentných podielov. V druhej fáze by sa mal vybrať strategický investor, ktorému bude ponúknutý dvojtretinový balík akcií. Podľa nedávneho vyjadrenia prezidenta banky Ladislava Vaškoviča do konca roka je veľmi pravdepodobný vstup aspoň jedného z týchto investorov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS