ČLÁNOK
Štát sa dohodol so súkromnými akcionármi Poštovej banky
5. marca 2001

V piatok 2. marca štátni a súkromní akcionári Poštovej banky, a.s., (PB) podpísali Memorandum o porozumení, v ktorom sa dohodli na zásadách zastúpenia a súčinnosti akcionárov pri riadení a predaji banky. Dohodu podpísali zástupcovia Slovenskej konsolidačnej, a.s., Slovenskej pošty, š.p. a akciovej spoločnosti Istrokapitál. Agentúru SITA o tom informoval štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič, ktorý viedol rokovania za štátnych akcionárov.

V memorande sa akcionári dohodli na koordinácii výkonu svojim vlastníckych práv a na pravidlách podieľania sa na riadení PB až do predaja majetkových podielov. Dohoda tiež upravuje vzťahy akcionárov, ktoré sa týkajú koordinácie postupu predaja ich majetkových podielov v banke. Akcionári sa dohodli, že pred predajom akcií PB sa uskutočnia personálne zmeny v dozornej rade a predstavenstve, ako aj zmena stanov, ktorá rozšíri kompetencie dozornej rady a posilní jej kontrolnú funkciu.

Vlastníci sa v memorande zaviazali, že vytvoria všetkým záujemcom o PB rovnaké podmienky pre účasť na všetkých fázach procesu predaja banky, ktorý sa uskutoční na princípe medzinárodného tendra. Pritom najneskôr do 30. júna vyhodnotia proces predaja akcií tejto finančnej inštitúcie a dohodnú sa na predajnej stratégii.

Dominantné postavenie medzi akcionármi banky má po zvýšení základného imania o 2,4 mld. Sk v polovici minulého roka Slovenská konsolidačná s podielom 46,82 %, Slovenská pošta kontroluje 12,24 %. Napriek tomu štátu sa zatiaľ nepodarilo získať zodpovedajúci podiel na riadení Poštovej banky, keďže stanovy hovoria o 67-percentnom kvóre na zmenu obsadenia vrcholných orgánov banky. Súkromnými akcionármi s vyše 5 % akcií sú spoločnosti JCG kontrolujúca 9,72 % akcionárskych práv a Finance Continental Group, o.c.p. s 5,3-percentným podielom, patriace do skupiny Istrokapitál.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS