ČLÁNOK
Štát prispel k zvýšenej dynamike rastu HDP koncom roka 2000
15. marca 2001

Pod zvyšujúce sa tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v poslednom štvrťroku 2000 sa podľa analytikov podpísalo aj oživenie domáceho dopytu. Na raste celkového domáceho dopytu sa významnou mierou podieľal rast konečnej spotreby štátnej správy. Tá sa podľa údajov Štatistického úradu SR v poslednom štvrťroku minulého roka zvýšila o 8,9%.

„Rast HDP v štvrtom kvartáli minulého roka o 2,9 % naplnil naše očakávania,“ povedal pre agentúru SITA analytik Slovenskej sporiteľne Juraj Kotian. Po dvoch rokoch útlmu domáci dopyt konečne opäť vzrástol, medziročne takmer o 5 %. Prudký rast maloobchodných tržieb v závere roka naznačoval prvky oživenia dopytu, čo sa prejavilo aj na raste konečnej spotreby domácností o 2,4 %. „Spomalenie poklesu reálnych miezd v závere minulého roka dáva dobré vyhliadky na rast spotreby domácností aj v budúcom roku,“ tvrdí J. Kotian.

Vysoký domáci dopyt v závere roka však nebol dostatočne krytý domácou produkciou. „Zatiaľ čo posledné dva roky čistý export zachraňoval HDP pred poklesom, prehĺbenie deficitu obchodnej bilancie v závere roka posunulo čistý export do záporných čísel,“ povedal J. Kotian. Podľa neho v roku 2001 možno očakávať rast HDP na úrovni 3,2 %.

„Výsledok rastu HDP za posledný štvrťrok 2000 potvrdil zrýchľovanie rastu slovenského hospodárstva, uviedol pre agentúru SITA analytik Slávie Capital Pavol Ondriska. Podľa neho, ak by nemal štvrtý štvrťrok medziročne o 2 pracovné dni menej, mohlo tempo rastu dokonca prekročiť hranicu troch percent.

Z hľadiska štruktúry rastu za negatívum možno považovať silný rast spotreby vlády. Táto kategória dokonca v objemovom vyjadrení v stálych cenách dosiahla najvyššiu hodnotu od vzniku SR, čo bolo čiastočne ovplyvnené aj vládou financovaným projektom verejnoprospešných prác.

Prekvapením bol podľa slov P. Ondrisku mierny pokles (-0,5 %), tvorby hrubého fixného kapitálu. Na druhej strane priemyselná výroba vzrástla takmer o 15 %, čiže dochádzalo len k intenzívnejšiemu využívaniu existujúcich výrobných kapacít a inštalovanie nových bolo skôr výnimkou. „Ak zosilnie prílev zahraničných investícií aj v rámci projektov na zelenej lúke, predpokladám, že sa dočkáme trvalejšieho rastu aj tvorby hrubého fixného kapitálu,“ povedal P. Ondriska

V ďalšom období na základe rastúcich maloobchodných tržieb ako aj nízkeho medziročného základu možno podľa neho očakávať pokračovanie pozitívneho rastu spotreby domácností. Navyše, ak by nedošlo k výraznejšiemu spomaleniu hospodárskeho rastu krajín Európskej únie ako nášho najvýznamnejšieho obchodného partnera, zahraničný dopyt by mal rásť. Na rok 2001 predpokladá analytik Slávie Capital rast HDP o 3,1 %.

„Expanzia ekonomiky v poslednom štvrťroku minulého roka bola nad našimi očakávaniami,“ povedal pre agentúru SITA analytik ČSOB Ľudovít Ódor. Ako sa dalo predpokladať na základe niektorých ukazovateľov za posledné mesiace, domáci dopyt sa opätovne stal ťahúňom hospodárskeho rastu. Avšak vysoký nárast konečnej spotreby štátnej správy sme nečakali, konštatoval Ľ. Ódor. Za celý rok sa dá povedať, že motorom ekonomiky bol zahraničný dopyt.

V dopytovej štruktúre podľa jeho slov mierne prekvapil medziročný nárast konečnej spotreby domácností o 2,4 %, pričom reálne mzdy klesli o 1,8 %. „Zaujímavý bude pohľad na celkový prehľad príjmov a výdavkov domácností, ktorý nám môže prezradiť, či ide o nárast ‚nemzdových‘ príjmov alebo o pokles úspor,“ dodal.

Nečakaný bol podľa analytika ČSOB hlavne vývoj konečnej spotreby štátnej správy, ktorá po siedmich kvartáloch ustavičného poklesu narástla takmer o 9 %. V bežných cenách štát v poslednom kvartáli minulého roka spotreboval o 7,9 mld. Sk viac ako v rovnakom období roku 1999. Štát tak výraznou mierou prispel k vyššej expanzii ekonomiky. „Zahraničný dopyt ostal ťahúňom ekonomiky, kým rast importu mal výrazne negatívny vplyv na výšku HDP,“ upozornil Ľ. Ódor.

V roku 2001 predpokladá Ľ. Ódor rast HDP v rozpätí 2,3 % až 3,3 %. Strená hodnota odhadu sa pohybuje na úrovni 2,8 %.

Vývoj HDP a jeho jednotlivých zložiek

Percentuálna medziročná zmena hrubého domáceho produktu (HDP) a jeho jednotlivých zložiek.

V stálych cenách

V bežných cenách

1999

2000

1999

2000

HDP

1,9

2,2

8,6

8,8

-konečná spotreba domácností

0,1

-3,4

10,3

7,5

-konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam

-24,4

2,9

-18,0

12,2

-konečná spotreba štátnej správy

-6,9

-0,9

-1,7

6,3

-tvorba hrubého fixného kapitálu

-18,8

-0,7

-12

5,9

-vývoz výrobkov a služieb

3,4

15,9

9,2

30

-dovoz výrobkov a služieb

-6

10,2

0,6

23,7

V stálych cenách

V bežných cenách

3Q 2000

4Q 2000

3Q 2000

4Q 2000

HDP

2,5

2,9

9,4

9,0

-konečná spotreba domácností

-1,9

2,4

6,3

9,8

-konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam

0,0

0,0

9,1

15,4

-konečná spotreba štátnej správy

-3,2

8,9

3,3

16,6

-tvorba hrubého fixného kapitálu

7,1

-0,5

12,5

5,2

-vývoz výrobkov a služieb

16,8

16,1

30,3

30,1

-dovoz výrobkov a služieb

10,7

17,9

24,4

35,1

Zdroj: ŠÚ SR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS