ČLÁNOK
Štát pripravuje stiahnutie svojich peňazí z komerčných bánk
9. septembra 2009

Zámeru vlády presunúť dočasne voľné prostriedky štátnych podnikateľských subjektov z komerčných bánk do Slovenskej záručnej a rozvojovej banky nestoja v ceste žiadne legislatívne ani technické prekážky. Vyplynulo to z analýzy vypracovanej rezortom financií, ktorú predložil do pripomienkového konania. Podľa materiálu by pritom mohla vláda zaviazať ministrov ako zakladateľov štátnych podnikov upraviť do konca roka vo vnútorných predpisoch týchto podnikov povolenie na otvorenie účtu v inej banke, a to v banke so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Rovnako by mali štatutári podnikov s majetkovou účasťou štátu zvážiť ukladanie dočasne voľných prostriedkov v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke.

Úlohu rezortu financií analyzovať možnosť uloženia dočasne voľných prostriedkov štátnych podnikateľských subjektov v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, ktorá je v 100-percentnom vlastníctve štátu, uložil kabinet v polovici júna. Premiér Robert Fico v tejto súvislosti vtedy upozornil na konzervatívne správanie bánk pri poskytovaní úverov. „Ak je takýto konzervatívny prístup komerčných bánk k poskytovaniu úverov, kladieme si otázku: Prečo by peniaze, ktorými disponuje štát, mali ísť na účty komerčných súkromných bánk,“ spýtal sa premiér. Analýza ministerstva financií pritom uvažuje o prijatí prostriedkov od týchto subjektov v predpokladanom celkovom objeme 200 mil. eur.

Z analýzy ministerstva pritom vyplynulo, že „ukladanie dočasne voľných finančných prostriedkov štátnych podnikateľských subjektov je v podmienkach Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. realizovateľné bez potreby zmeny právnych predpisov Slovenskej republiky“. Z jednotlivých častí tejto analýzy vyplýva aj schopnosť zabezpečiť plnenie základných parametrov požadovaných regulátorom. Podľa rezortu financií ide najmä o dosahovanie úrovne primeranosti vlastných zdrojov a miery rizika likvidity.

Slovenská záručná a rozvojová banka napriek udelenému bankovému povoleniu doposiaľ nevykonáva túto bankovú činnosť. Jej prvoradým cieľom od jej začiatkov bola a je najmä podpora rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku poskytovaním záruk a úverov. Sústredí sa hlavne na malých a stredných podnikateľov, ktorí podľa ministerstva financií nie sú prioritnou skupinou komerčných bánk. Vzhľadom na túto skutočnosť banka uvažuje o realizácii činnosti „prijímanie vkladov“ iba od právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS